Selvmord og straffeloven


Selvmord og straffeloven

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Hanne Hjelmer Jørgensen, Rå Skovvej 50, 4930 Maribo - Pensioneret biolog
Billede
Debat. 

Svend Lings, som Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt for ulovligt at have ydet assisteret selvmord til mindst 10 mennesker, forklarede til Berlingske Tidende den 21. februar 2017, "at han ser det som sin moralske forpligtelse at hjælpe syge personer med at dø". Han og de øvrige medlemmer af Læger for Aktiv Dødshjælp "kan ikke se hvorfor folk skal springe ud foran et tog eller skyde sig selv. Hvorfor kan folk ikke få lov til at sove ind på en ordentlig måde". Jeg synes, at forklaringen kræver en uddybning.

Det er kun uafvendeligt døende, som Sundhedslovens § 25 giver mulighed for at yde passiv dødshjælp. Uhelbredeligt syge, ubærligt lidende mennesker, som ikke er uafvendeligt døende, er henvist til at begå selvmord.

Straffeloven indeholder ingen sanktioner mod selvmordsforsøg. Det er lovligt at begå selvmord, hvis det vel at mærke udføres egenhændigt. Assisteret selvmord straffes nemlig med bøde eller fængsel indtil tre år (Straffelovens § 240). Det er dog ikke ensbetydende med, at vi - ifølge dansk lovgivning - har en juridisk ret til egenhændigt at begå selvmord. Den, som undlader at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, straffes nemlig med bøde eller fængsel indtil to år (Straffelovens § 253).

Men ser jeg på Den Europæiske Menneskeretsdomstols afgørelse i sagen Hass versus Switzerland (nr. 31322/07), har vi en juridisk ret til selvmord. Domstolens afgørelse indledtes nemlig med denne ordlyd (min oversættelse): "Retten anerkender, at et individs ret til at bestemme hvordan og hvornår dets liv skal ende, forudsat at individet på dette punkt er i stand til selv at beslutte sig og i stand til at skride til den passende handling, er en side af retten til respekt for privatlivet" (pressemeddelelse no. 040, den 20.01.2011). The European Centre for Law and Justice udlægger denne tekst sådan, at domstolen anerkender en ret til selvmord på betingelse af, at personen har besluttet sig af sin egen fri vilje og på betingelse af, at handlingen kan blive udført af den pågældende person.

Stephanie Lagouttee, som er seniorforsker og jurist på det danske Institut for Menneskerettigheder, udtalte til Kristeligt Dagblad 5. februar 2011 (Ny dom gør selvmord til en menneskeret), at der ikke er tale om en absolut ret til selvmord. Det enkelte land kan nemlig stadig selv bestemme begrænsningerne for rettigheden og eksempelvis gribe ind, hvis personen ikke er rask og helt klar over konsekvenserne. Det, hun hentyder til må være, at en person kan erklæres fornuftinhabil samt at en patient kan tvangsindlægges efter Psykiatrilovens § 5, såfremt patienten er sindssyg eller befinder sig i en sindssygelignende tilstand og frembryder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre. Begge betingelser skal i øvrigt være opfyldt før et menneske kan tvangsindlægges.

 I bogen "Sidste udvej", som udkom på dansk i 1992, beskriver og kommenterer Derek Humphry en række selvmordsmetoder, som med en enkelt undtagelse får hans nedadvendte tommelfinger. Hans begrundelser er: ikke tilrådelig, egoistisk, muligheden for at blive reddet eksisterer, den sviner, ikke muligt, smertefuld, redning mulig, for usikker metode, upålidelig, smertefuld, langsom, smertefuld, forsøget vil måske slå fejl. Undtagelse er at fryse ihjel: Man besvimer og dør i løbet af et par timer.

Den metode han selv vil benytte, hvis han skulle få behov for det, er, at trække en plasticpose over hovedet suppleret med indtag af en dødelig dosis sovemedicin, som han giver anvisning på, hvordan man kan narre sin/en læge til at udskrive.

For nogle er den eneste måde, hvorpå de er i stand til at begå selvmord, at holde op med at spise og drikke. Den engelske betegnelse er Voluntarily Stopping Eating & Drinking, forkortet VSED. VSED er en forsætlig, frivillig beslutning om at stoppe med at drikke væske og spise mad med den bestemte hensigt at forårsage sin egen død.

I de danske medier er der flere beretninger om mennesker, der med omgivelsernes (familie, plejehjem, hospital) accept har taget sig af dage ved at stoppe med at spise og drikke. Så nemt gik det ikke gå for Ada, som Svend Lings beretter om i debatindlægget "Hvorfor skulle Ada bruge to måneder på at dø?"  i Politiken den 15. september 2016. Han beretter om den midaldrende Ada, som efter to hjerneblødninger med efterfølgende udbredte lammelser, var sengeliggende på et plejehjem og havde besluttet, at nu kunne det være nok og holdt op med både at spise og drikke. Efter ikke have spist og drukket i to dage, blev hun tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital til elektrochokbehandling mod sin vilje. Da Svend Lings truede med at gå til pressen og anmelde sagen til politiet, hvis elektrochokbehandlingen blev gennemført, bøjede hospitalet sig og gik med til, at hvis Ada ville modtage væske og vitaminer, ville de lade hende dø under indlæggelse. Hun døde først to måneder senere. Uden væske ville det være sket i løbet af en uges tid.

Det er en horribel beretning. For det første fordi Ada blev tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital til behandling med elektrochok mod sin vilje, på trods af at en psykiater havde konstateret, at hun ikke var deprimeret (og antagelig heller ikke hverken var sindssyg eller befandt sig i en sindssygelignende tilstand). For det andet fordi det psykiatriske hospital forlangte, at Ada skulle modtage væske, hvorved både hendes lidelser og dødsproces blev trukket i langdrag.

Ganske vist er ikke-assisteret selvmord både lovligt og en juridisk ret, forudsat, at personen har besluttet sig af sin egen fri vilje og hverken er sindssyg eller befinder sig i en sindssygeligende tilstand/er erklæret fornuftinhabil. Men der findes ingen ikke-assisteret selvmordsmetode, som er garanteret effektiv, smertefri og hurtig. Det nærmeste man kommer en ordentlig måde at sove ind på er læge-assisteret selvmord i form af en læge udleverer eller skriver recept på en dødelig dosis sovemedicin, som personen selv indtager, eller aktiv dødshjælp.

Den metode, han selv vil benytte, hvis han skulle få brug for det, er at trække en plasticpose over hovedet suppelret indtag af en dødelig dosis sovemedicin.

Selvmord og straffeloven

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce