S-holdets første kanon


S-holdets første kanon

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Det splinternye socialdemokratiske hold er ude med deres første kanon allerede fra dag ét. Og det handler helt forventet og meget bekvemt om indvandrere og integration: Indvandrere - altså de familiesammenførte - skal ligesom flygtninge gennem det samme treårige integrationsprogram, hvor det formodes, de stifter bekendtskab med dansk sprog og danske samfundsforhold, hedder det.

En anden "ny" tænkning i udspillet er, at undervisningen skal skræddersyes den enkelte elevs behov. Det lyder al sammen godt og politisk korrekt. Selvfølgelig skal en udlændingegruppe ikke negativt eller positivt særbehandles på den andens bekostning - og i dette tilfælde netop for en god sag: et bedre liv i Danmark. Men!

Hvorfor denne lancering af en endnu anden symptombehandling på integrationsområdet? Hvad med indholdet? Hvorfor er denne fokusering på kvantitet og ikke kvalitet - hvis altså det overordnede reelle mål er at udruste de nytilkomne med sproglige og sociale redskaber, for at de kan gebærde sig i det danske samfund.

Hvordan er undervisning på sprogskolerne? Har det nye S-hold nogen sinde læst vedtægterne eller succeskriterierne fra en sprogskole, før de melder ud?

"Undervisning skal - ud over at følge ministeriets læseplaner - afpasses den enkelte kursists forudsætninger og behov. Tilrettelæggelsen foregår derfor i et samarbejde mellem lærere og kursister. Der undervises i praktisk anvendelse af sproget samt i dansk kultur- og samfundsforhold. Undervisningens form, indhold og tilrettelæggelse samt den enkeltes kursists lærerproces evalueres løbende af lærer og kursist".

Og ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., der trådte i kraft 1. januar 2004, "foregår uddannelserne efter centralt fastlagte mål og rammer, men bliver tilrettelagt fleksibelt ud fra den enkelte udlændings baggrund og forudsætninger. Viden om kultur og samfundsforhold i Danmark står centralt i uddannelserne."

Hvordan har det nye S-hold tænkt sig at forholde sig til lovens dannelsesmæssige (samfundsforholdstilegnelse) succeskriterium, som praktisk set er uopnåeligt, hvis man skal holde sig fast til lovens uddannelsesmæssige (sprogtilegnelse) succeskriterium. Sagt på anden vis, hvordan kan man "opnå indsigt i dansk kultur- og samfundsforhold og kan relatere sine erfaringer hertil" på et sprogniveau, hvis opnåelig mål er, at "kursisten kan kommunikere mundtligt i et yderst enkelt sprog" og "kan skrive yderst enkle sætninger, som indeholder et lille, basalt ordforråd i relation til konkrete, almindelige hverdagsforhold?"

Har det nye S-hold ikke tænkt sig at arbejde visionært? Har holdet før, det overhovedet melder ud til publikum, overvejet at bestille en undersøgelse eller selv kigge på undersøgelser om en række mere væsentlige aspekter?

Det nye S-hold lyder ambitiøst, energisk og modigt. Men er det ikke bedre at tage tingene i deres prioriteringsrækkefølge?

Nur Beier, Bjørnemosen 50, Odense S, er projektleder, brevkasseredaktør og byrådskandidat (R).

S-holdets første kanon

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce