I Kort sagt-indlægget fra Lise Gredsted 31/12 stod fejlagtigt, at man i flere af de jyske amter kun betaler 204 kroner fem gange årligt for 104 taxaboner. Det blev sammenlignet med, at man i Fyns Amt betaler 95 kroner pr. kvartal for 26 kuponer. Den rigtige oplysning for de jyske eksemplers vedkommende er 204 kroner én gang årligt for 104 boner. Redaktionen beklager fejllæsningen.