Positivismens begrænsning


Positivismens begrænsning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

TRO: Den som positivismen kendte filosofiske retning har haft stor betydning i nutiden. Tankerne blev fremsat i 1830'erne af en ingeniør, men er de senere år blevet tillagt en overordentlig betydning gennem slægtskabet med socialisme og kommunisme.

Tanken er at benytte naturvidenskabens tænkemåde med at veje, måle, tælle, iagttage, bearbejde og drage slutninger på eksakt grund over på åndsvidenskaberne, troens verden og kunsten. Positivismen skulle repræsentere den tredje og sidste etape i den menneskelige udvikling, og man taler derfor om "det positive stadium".

Man anfører dog, at spekulationer over hensigt og formål i historiens gang må vi undlade at stille, thi det hører hjemme i metafysikken og ikke i naturvidenskaben.

Her er vi ved kernen i det så aktuelle problem, som er rejst af pastor Grosbøll og flere andre. Skal troen og religionen kunne "bevises" ved anvendelse af naturvidenskabelige værktøjer? Falder den religiøse tro til jorden, når og hvis det sandsynliggøres, at Bibelen hviler på et skrøbeligt og tvivlsomt grundlag tilvejebragt blandt andet af kirkernes tendentiøse oversættelser og fortolkninger?

Positivismen har tiltaget sig stor magt indenfor alle åndsretninger, men overser bevidst eller ubevidst, at intet lader sig med sikkerhed bevise, det er jo netop menneskets grundvilkår. Selv de største naturvidenskabsmænd har anerkendt Guds eksistens.

Hver gang man finder en tilsyneladende løsning på et problem, medfører opdagelsen en flerhed af nye problemer. Guds eksistens er en kendsgerning, som ikke kan bestrides. Hvilken legemliggørelse, man vil give Gud, er et individuelt spørgsmål, som kirken må hjælpe med til løsningen af, og hertil kan Bibelen tjene som værktøj.

Positivismen må trække sine tvivl tilbage, thi dens synsmåder gælder kun indenfor naturvidenskaben.

Positivismens begrænsning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce