Politikerlede er et fænomen i demokratiet. Bestyrelser skal holde politikken i live


Politikerlede er et fænomen i demokratiet. Bestyrelser skal holde politikken i live

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Conni A. Rosendahl, forfatter, fhv. amtsrådsmedlem, Stenhøjvænget 103, Fredericia
Billede
Debat. 

Demokrati: "De hører ikke efter, hvad vi siger, og de holder ikke hvad de lover," - og tit viser det sig, at når de først er blevet valgt, er de uden for borgernes rækkevidde! Altså en indigneret vrede eller afstandtagen med en negativ holdning - der opfattes som politikerlede. Udtalelserne går meget sjældent på en bestemt person, men er mere et fænomen i det politiske system. Holdninger, som kan skyldes manglen på en dybere indsigt omkring det repræsentative demokrati, som derfor uhindret giver den opfattelse af politikere. Helt nøgternt er en politikers hverv at sidestille med en sælger. Politikeren skal sælge partiets holdninger, og kæmpe for at disse kan gennemføres.

Derudover skal en folkevalgt rumme andre attituder. Der skal kæmpes for borgernes engagement til at deltage i demokratiet. Her er de folkevalgte, de bedste ambassadører til at motivere borgerne til aktiv deltagelse i demokratiets virke. Det er en kendsgerning, at politikere er valgt til at repræsenterer vælgerne, og med en naturlig forventning om, at de har en forpligtelse til at gøre borgerne interesseret i at deltage i det politiske system.

Nu er det ikke kun de valgte politikere, der har en forpligtelse til at holde liv i vores demokrati - der står en politisk bestyrelse bag ved. De er partiets tovholdere - politiske bestyrelsesmedlemmer - personer, som har ladet sig vælge til at arbejde i demokratiets tjeneste. Det er partifolk, der er valgt af partiets medlemmer til at varetage de forpligtelser, der følger med hvervet. Her ikke mindst, at sørge for at demokratiet videreføres med en positiv holdning. Ud over at styre partiet gennem en valgkamp, så er en vigtig opgave at få inddraget befolkningen, så de, der ønsker at få en grundlæggende forståelse for, hvordan det repræsentative demokrati virker, kan få lyst til at deltage aktivt i vælgerforeningens arbejde. Mange politisk interesserede borgere vil gerne føle medejerskab i samfundsudviklingen. Der er medlemmer, der gerne vil deltage aktivt i drøftelser, når der tales om både store og små samfundsændringer. Hvilket kan ske ved orientering og drøftelse i de politiske debatgrupper. Her har bestyrelserne et stort ansvar for, at det demokratiske system kan være levende og virke efter hensigten. Det er en betydningsfuld opgave at være bestyrelsesmedlem i et politisk parti - skønt det er et ulønnet fritidsjob, som dog tager udgangspunkt i idealistiske interesser

Det er ikke en sæsonopgave, der kun skal være synlig i valgperioder, men rent faktisk en konstant vedligeholdelsesopgave. Der skal arbejdes med at få befolkningen til at forstå, at vi i fællesskab har et ansvar for, at det demokratiske system virker. Det må være bestyrelsen pligt at følge folkestemningen, og være aktive med at vende de negative holdninger med indsigt og forståelse af det demokratiske system, så politikerleden kan nedtones.

Vi lever i et land, hvor enhver borger har ret til og muligheder for at deltage aktivt med holdninger og synspunkter om, hvordan samfundet kan og skal udvikle sig. Her gives muligheder, så ingen borgere behøver at føle sig fremmedgjort i demokratiets virke - det er åbent for alle! Men det er uomtvisteligt bestyrelsernes pligt at motivere medlemmerne til at engagere sig i demokratiet. I foreningernes debatgrupper skal der naturligvis være en dagsorden med relevante emner som skal drøftes, og med mulighed for afstemning på demokratisk vis. Borgernes vil almindeligvis gerne drøfte udviklingen i samfundet.

Politikerlede er et fænomen i demokratiet. Bestyrelser skal holde politikken i live

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce