Af: Stig Grenov - Kristendemokraternes Landsformand - og Birgit Jakobsen, byrådsmedlem for Kristendemokraterne, Hedensted Kommune

Kristendemokraterne oplever det også som et landsdækkende problem, at økonomisk trængte kommuner nægter eksempelvis familier med handicap deres retmæssige ydelser. Det er sympatisk, at børne- og socialminister Mai Mercado (K) ønsker at hænge genstridige kommuner til tørre på nettet, når de går over stregen i socialsager. Men det er ikke nok. Derfor vil KD kæmpe for en borgerombudsmand, der sikrer danskerne en mere korrekt behandling, og som kan forklare reglerne for menigmand. 

Familier, der har et medlem med handicap, har ofte færre kræfter til at kæmpe for sin ret. Så når f.eks. en tredjedel af klagesagerne i Jammerbugt Kommune, er baseret på forkerte oplysninger, er det en underdrivelse af problemets omfang. Mange magter slet ikke at klage til Ankestyrelsen, og sagerne tager i gennemsnit 135 dage. Det sparer således kommunerne for store udgifter, når de få, men "dyre" borgere, giver op på forhånd. 

Men kommunen er til for borgerne. En uvildig borgerombudsmand kan forklare, hvordan et brev eller en information fra kommunen skal forstås, kan skabe eller genskabe dialog mellem borgeren og kommunen, kan gå ind i sager, hvor borgeren er utilfreds med sagsbehandlingen eller personalets optræden og desuden vejlede i klagemuligheder.

I øvrigt bør kommuner først kunne beskære den konkrete ydelse, når sagen er færdigbehandlet. Som det er i dag, er det borgeren, der betaler prisen, hvis forvaltningen sylter sagen.

Det kan have en positiv effekt at kontrollere og udstille kommuner med dårlig forvaltning på nettet. Men endnu bedre vil det være at lave en landsdækkende kortlægning af problemets omfang og dernæst sætte ind med en uvildig borgerombudsmand i kommunerne.