Patienterne er også ramt. Ikke kun klapjagt på lægerne


Patienterne er også ramt. Ikke kun klapjagt på lægerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat. 

Lægeklage: Når jeg læser i avisen Danmark 16. januar, at 7000 læger ved deres underskrift har tilkendegivet deres utilfredshed med Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi de mener, at der bliver drevet klapjagt på dem fra styrelsens side, vil jeg gerne tilkendegive, inden lægestanden bryder fuldstændig sammen i selvmedlidenhed, at hvis lægerne mener, at de skulle være de eneste, Styrelsen for Patientsikkerhed udsætter for klapjagt, så må de tro om igen. Patienterne har ofte tilkendegivet deres uforståelse overfor de beslutninger, som medlemmerne her har truffet, og som patient og borger forstår jeg dem så godt, men vi har utroligt svært ved at blive hørt, simpelthen fordi vi ikke er - læger.

Lad mig give blot et eksempel på Styrelsen for Patientsikkerheds magtarrogance, og som angiveligt går de praktiserendes lægers ærinde.

I 2016 skiftede min praktiserende læge sit job ud i sin "gamle" praksis, hvor han var en del af et kompagniskab bestående af tre personer.

Han forlod sit arbejde som praktiserende læge i Aarhus for at rejse med sin hustru til København, fordi hun havde fået et job her, og dagen efter han var rejst, var han blevet ansat i en lægepraksis i København, hvilket blev bekendtgjort på hjemmesiden af min tidligere læges nye lægepraksis.

Her begik lægen et klart aftalebrud som praktiserende læger har indgået med regionerne, hvor der klart står, at hvis lægen skifter arbejde, skal dette omgående meddeles regionen, men det gjorde min "gamle" læge bare ikke.

Hans tidligere praksis meddelte ikke noget om, at min læge var dampet af, og det fik jeg først kendskab til fire måneder senere, da jeg ville betstille tid til et besøg.

Da jeg ikke kunne blive tilset af min tidligere læge, ønskede jeg at skifte til anden læge, og undersøgte mulighederne for at gøre det uden at skulle betale gebyr for lægeskiftet.

Jeg fik tilsendt betingelserne fra Region Midt, og af dem fremgår under punkt 2, at hvis din læge er flyttet, eller der er sket ændringer i kompagniskabet, har du ret til - uden betaling af gebyr - at få et nyt sundhedskort og vælge en anden læge end den anførte.

Alligevel krævede Aarhus Kommune med henvisning til region Midt, at jeg skulle betale gebyr for lægeskiftet, og regionen tilkendegav, at fordi lægen ikke havde meldt, at han var startet i et nyt job - ja, så skulle jeg betale. Lægen havde overtrådt en klar aftale og har aldrig efterfølgende fået en påtale herfor. Patienten måtte betale, den slags kaldes justitsmord.

Jeg klagede efterfølgende til Styrelsen for Patientsikkerhed, der fejede mine fremlagte veldokumenterede papirer på de grove fejl, lægen havde begået, og Region Midts egne betingelser for ikke at skulle betale gebyr ved lægeskift af bordet med en arrogant udmelding om, at når lægen ikke havde meldt flytning (som han skulle have gjort), så havde jeg ikke ret til gebyrfrit lægeskift.

Man trumfede med at tilkendegive, at den af Styrelsen for Patientsikkerhed afsagte beslutning ikke kunne ankes.

Så at de personer, der sidder og tager beslutninger i Styrelsen for Patientsikkerhed ikke er kompetente, som 7000 læger har skrevet under på, det vil jeg aldrig benægte, men kære læger, der bliver ikke udelukkende drevet klapjagt på jer.

Mit eksempel drager jeg frem, fordi patienten bliver uretfærdigt behandlet, mens lægen slipper, og gør lægen ikke det i mange andre tilfælde af mere alvorlig karakter end mit fremlagte?

Patienterne er også ramt. Ikke kun klapjagt på lægerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce