På kollisionskurs


På kollisionskurs

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

UNDERVISNINGSPLIGT: I Danmark må vi ofte minde hinanden om, at vi ikke har skolepligt som i de fleste andre lande, men undervisningspligt. Denne pligt er funderet i vores grundlov. I §76 er formuleret sådan: "Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.

Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen".

Den er en ganske særlig pligt - eller privilegium - vi har. Formelt set kan vi hver især beslutte at undervise vore egne børn. Reelt sker det dog oftest ved, at en gruppe mennesker opretter en skole - en friskole.

I grundloven er der intet krav ud over, at undervisningen "skal stå mål med folkeskolens". Sådan har det været i hele folkestyrets tid. Og der har været frie skoler oprettet på dette grundlag, siden vi fik den første grundlov.

Begrundelser for at lave sin egen skole kan være politisk, religiøst eller pædagogisk begrundet. Eller der kunne være andre vilkår i det lokale område, der begrundede skoleoprettelsen. Hvis man vælger en form for friskole, skal man selv betale for undervisningen, men i den almindelige lovgivning er der regler om, at det offentlige skal give tilskud til private skoler m.v.

Når undervisningsministeren - regeringen - nu fremsætter lovforslag om ændring af friskoler m.v., så de skal underlægges folkeskolens vilkår, er der således tale om et særdeles drastisk skridt, som for mange af os kun kan ses som endnu et element i afmonteringen af folkestyret, som regeringen på andre områder har demonstreret.

Der er god grund til at gøre anskrig, når skoletradition på denne måde antastes. Her er ikke blot tale om et led i den uddannelsesfjendske holdning, der ellers kendetegner mange af de tiltag i disse år. Der er heller ikke tale om almindelig bureaukratisering eller rationalisering, som andre regeringsinitiativer repræsenterer. Nej, der er tale om at antaste grundlovens ord om den enkeltes ret til at undervise egne børn.

Den centralisering og statsliggøring, der lægges op til, er i strid med dansk frihedssyn og skoletradition og altså på kollisionskurs med Danmarks Riges grundlov.

På kollisionskurs

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce