Leder

FS havde fredag den 18. juli en leder, hvor man beskrev Anders Fogh som socialdemokrat. Men den analyse er overfladisk og unøjagtig.

Det er rigtigt, at regeringen i sin fordelingspolitik og sit reformarbejde er gået meget forsigtigt frem. Men det er ikke at være socialdemokratisk.

De små skridts politik er sund realisme og kunne endda på den lange bane være med til gradvist at flytte danskernes holdninger.

Næh det reelle problem er alle de områder, hvor regeringen sagtens kunne føre liberal politik uden at komme i konflikt med det store vælgerflertal, men gør det stik modsatte.

Danmark er efter syv år med en borgerlig regering i alle henseender blevet mere detailreguleret, mere bureaukratisk og et mere ufrit forbudsdanmark end nogen sinde før. I en grad så man som borgerlig må spørge sig om, hvad formålet med en borgerlig regering egentlig er?

Og det har ikke været nødvendigt for at holde sig gode venner med vælgerflertallet.

Regeringen er blevet systemets nidkære vogter, i stedet for at udbygge den personlige frihed. Det er et langt alvorligere og grundlæggende problem.

Og det er derfor Anders Fogh i dag retteligt kan kaldes socialdemokrat.
  • fyens.dk