Opgør med angsten

Paul Hegedahl

Opgør med angsten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

lederuddannelse

af Paul Hegedahl

Store Stege 20, Dyreborg, Faaborg

I de to første partilederdebatter på tv blev emnet bureaukrati bragt op. VKO-blokken blev angrebet for, at der var for meget bureaukrati i den offentlige sektor, og det blev, i forskelligt omfang, erkendt.

Mange lærde og ideologiske skrifter er skrevet om bureaukratiets gode og dårlige sider. Som det virker i dag i den danske offentlige sektor, er det et negativt system, der medfører et meget stort ressourcespild.

"Angst æder sjæle op". Angst og bureaukrati har meget med hinanden at skaffe. Den aparte, overdrevne kontrol, der præger den offentlige sektor ned i de mindste detaljer, giver forståelig angst hos de ansatte på næsten alle niveauer.

Resultatet er at alle tilløb til, at mennesker, der står midt i det daglige arbejde, kommer med nye tanker til, hvordan det kan gøres bedre, bremses.

Det værste udtryk for angsten er selvcensuren. Angsten for repressalier, hvis man kommer med kritik. Uanset klare regler for offentligt ansattes ytringsfrihed, har angsten for såvel juridiske som andre, mere skjulte, former for "straf" antaget skræmmende proportioner. Det er så udtalt, at det f.eks. anbefales sygeplejersker, der vil fremsætte kritik, at gøre det flere sammen.

Sund fornuft og undersøgelser siger, at overdreven kontrol dræber effektiviteten, medfører dårlig motivation, hindrer at målene nås og har en negativ virkning på virksomhedens evne til at udvikle nye produkter og ydelser. Bureaukrati dræber kreativitet.

Årsagen til det stadig øgede bureaukrati er en modsatrettet, ikke erkendt angst. En FTF undersøgelse af uddannelsesniveauet hos mere end 1300 chefer i den offentlige sektor viser, at kun 43 pct. af lederne i det offentligt har en lederuddannelse.

Værst ser det ud på det statslige område, hvor 35 pct.af de daglige ledere har taget en diplom- eller masteruddannelse i at lede.~

Problemet har rødder længere tilbage. De folkevalgte peger på, at der mangler lederuddannelse i den offentlige sektor, og at der må sættes ind med bedre lederuddannelse. Så er spørgsmålet: I hvilket omfang har ministrene og folketingsmedlemmerne selv en uddannelse, der medfører, at de med fornøden indsigt kan planlægge og få gennemført lederuddannelser for de offentlige ledere?

Af de informationer om ministre og folketingsmedlemmer, Folketinget har lagt på nettet i 2005, fremgår det tydeligt, at ledererfaringerne er yderst begrænsede.

Få har en lederuddannelse i praksis på et vist niveau. Uanset et hav af beredvillige konsulenter, må man selv have viden, om det, man foretager sig. Det er katastrofalt, at ledernes ledere: politikerne, ingen uddannelse har på ledelsesområdet. Når de sætter forskellige ting i værk - gennem deres nærmeste embedsmænd, som ofte heller ikke har en reel lederuddannelse, skal det jo gå galt - den ene gang efter den anden. Det er særdeles menneskeligt, at jo ringere rustet man selv er som leder, jo mere kontrol og bureaukrati ønsker man for at kunne føle sig tryg.

Derfor bliver bureaukratiet mere og mere omfattende. Man glemmer, at autoritet først og fremmest bygger på fornuft- og ikke på at låse mennesker i et bureaukrati.

Stil spørgsmål til folketingskandidaterne, hvordan de hver især vil gøre op med angsten og bureaukratiet.

Opgør med angsten

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce