Af: Hans Strebel, Kirkealle 16, Tistrup

Økologi: Der er i den sidste tid skrevet meget både for og imod økologi. Er der ikke nogen, der kan give mig et indblik i, hvor meget økologi koster samfundet?

Jeg tænker på, at økologer får mere i hektarstøtte end konventionel landbrug. Der bliver givet tilskud i en periode til omlægning fra konventionel til økologi. Økologer må få halm, foder og gylle fra konventionelle.

Hvis de ikke fik det, hvad ville det betyde? Er der ikke også noget med, at butikkerne tit sælger økologiske fødevarer til under produktionsprisen for at fremme økologien? At økologisk mad er sundere, er en påstand, der ikke kan bevises.