OUH har også fokus på gravide alkoholmisbrugere


OUH har også fokus på gravide alkoholmisbrugere

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

FAMILIECENTER: Lige nu har der i medierne været fokus på de alvorlige skader, som alkoholforbrug/misbrug kan påføre barnet i fostertilstanden. De gode erfaringer, man har på Hvidovre Hospital, påpeges. Her tilbydes gravide kvinder med alkoholmisbrug støtte til reduktion af alkoholforbruget med henblik på at forebygge fosterskader.

Det fremstår noget misvisende, som om hovedstadsområdet er det eneste sted i landet, hvor man har fokus på denne vigtige opgave. Der er ved flere fødesteder rundt om i landet en skærpet opmærksomhed på de risikofaktorer, fostre udsættes for under graviditeten, og på at en tidlig forebyggende indsats skal starte her. Det er forskelligt, hvordan man har organiseret indsatsen, og hvilke faglige ressourcer der er til rådighed. Der er utvivlsomt et behov for at tilføre flere midler til etablering eller udbygning af specialteams flere steder.

Ved Odense Universitetshospital er der for to år siden oprettet et Familiecenter, hvor et tværfagligt team har til opgave at støtte sårbare gravide med henblik på forebyggelse af graviditets- og fødselskomplikationer, skader på fostret, vanskeligheder med varetagelse af omsorgen for barnet efter fødslen og tilknytningen mellem forældre og barn. Gravide med alkoholmisbrug hører selvklart til Familiecentrets målgruppe.

Det er vores erfaring, at det kræver en omfattende kontinuerlig støtte og omsorg under hele graviditeten at fastholde den gravides motivation for at nedsætte alkoholforbruget eller, allerhelst, helt ophøre med det. Endvidere er det nødvendigt med et tæt samarbejde med den sociale sektor i kommunen for at sikre, at der lægges planer for opfølgende støtte efter fødslen til moderen og barnet, sammen eller hver for sig. Vi har de faglige ressourcer til at varetage disse opgaver.

Det undrer imidlertid, at det er så relativt få gravide, der henvises på grund af alkoholproblemer. De kvinder, vi får kendskab til, har et iøjnefaldende, massivt misbrug kombineret med store psykosociale problemer. Med den alkoholkultur, vi har udviklet, må der uundgåeligt være et anseeligt mørketal ikke mindst i bedrestillede sociale lag, hvor et stort alkoholforbrug er en del af livsstilen. Måske er det netop i forhold til disse grupper, at berøringsangsten udgør det største problem.

Vi ved ikke, hvor mange børn, der i realiteten fødes med en eller anden grad af FAE - Foetal Alkohol Effekt. Der kan være tale om så diskrete, uspecifikke tegn på dette hos det nyfødte barn, at det ikke nødvendigvis konstateres ved fødslen eller under indlæggelsen i barselsperioden. Da der ikke er beskrevet noget om moderens alkoholforbrug under graviditeten, vil der næppe heller være opmærksomhed på det. Det kan betyde, at barnet først flere år senere, måske aldrig, tilbydes en behandling, der kan kompensere for de skader, det er blevet påført i fostertilstanden.

Så ja tak, vi ser gerne, at Sundhedsstyrelsen ændrer sine anbefalinger til 0 genstande under graviditeten. Og ja tak, vi ser gerne flere økonomiske midler til den vigtige forebyggende indsats under graviditeten. Det skal være en selvfølge at snakke alkoholforbrug med alle gravide.

OUH har også fokus på gravide alkoholmisbrugere

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce