Af: Peter Kaae Holm, formand for 3F's Grønne gruppe

Bioraffinering: En ny politisk aftale om landbrugets brug af kvælstof i 2019 giver grønne udviklingsmuligheder for dansk landbrug. I 3F er vi især tilfredse med den aftalte pulje på 25 mio. kr., som skal fremme udviklingen og kommercialiseringen af bioraffinering.

Der er meget store muligheder inden for konvertering af bæredygtig biomasse, såsom halm og andre bi- og restprodukter fra landbrugsvirksomheder og skovdrift. Etablering af grønne bioraffinaderianlæg fordelt rundt om i Danmark vil både fremme den grønne omstilling og medvirke til at skabe mange nye arbejdspladser i landdistrikterne.

En dansk satsning på bioøkonomi vil samtidig styrke danske virksomheders teknologiudvikling på området og skabe nye eksportmuligheder til gavn for dansk landbrug og fødevareindustri, beskæftigelsen og samfundsøkonomien. Vi vil også dermed bidrage til Danmarks forpligtelser i forhold til FN's klimaaftale.

Når man omlægger kornmarker til græsarealer, kan vi både få råstoffer til avancerede biobaserede højværdiprodukter og samtidig mindske både kvælstofudledningen til vandmiljøet og pesticidforbruget - til gavn for såvel vores fælles miljø og for arbejdsmiljøet på landbrugsvirksomhederne.