Ny regering, en salt-vandsindsprøjtning


Ny regering, en salt-vandsindsprøjtning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

MF (V), gårdejer, Nørremarksvej 70, Hundstrup

POSITIVE SIGNALER: Der er sket noget med Danmark den seneste måned, dels på grund af udtrykte ord, dels på grund af en livsbekræftende signalværdi i det regeringsgrundlag, vi har fået forelagt. Regeringsgrundlaget udtrykker nemlig alt det, der forbindes med troen på fremtiden og troen på det enkelte menneske uden overflødige begrænsninger. Det handler om respekt og tillid, om omsorg, om vækst og dynamik, om skabertrang og selvbestemmelse og om valgfrihed. Den nye VK-regering sender positive signaler ud om vilje til handling og forandring. Det er noget, vi alle kan forholde os til, og som inspirerer os til selv at turde udfordre omverdenen og tage ansvaret for vores eget liv. Signalværdien er ganske enkelt uvurderlig. Derfor tillader jeg mig at tale om en ren saltvandsindsprøjtning.Udgangspunktet for den personlige frihed og fokuseringen på det enkelte individ er bundet op på en holdning om motivation. Frie udfoldelsesmuligheder udvikler skabertrang og personlig tilfredshed – til gavn for hele vores samfund. Vi har alt for længe under den tidligere regering været vidner til, at hovedløse begrænsninger fratager initiativ og virkelyst fra alle de mennesker, som har et personligt og fagligt overskud til at skabe et økonomisk fundament for vores fremtidige velfærd. Det er det, der bliver gjort op med nu. Og det er det opgør, der skal sikre en velfærd, der tager sig af de svage og syge mennesker i vores samfund. Derfor jubler jeg indvendigt lige nu.Vækst i erhvervslivet er forudsætningen for alle øvrige beslutninger, der træffes i samfundet. Det er her, der skal sættes ind, hvis vi skal kunne imødekomme de voksende og helt reelle krav til sygehusvæsen og ældreomsorg. Vi skal have skabt en sund erhvervskultur, som giver mennesker lyst til at turde at blive selvstændige, lyst til at arbejde hårdt, og som belønner veludført arbejde, både når det gælder ejere og medarbejdere. VK-regeringens planer for vækst i erhvervslivet er de bedste udmeldinger, der er kommet længe. Virksomhedernes konkurrenceevne skal forbedres gennem målrettede reduktioner af skatter og administrative byrder. Vi skal have tidssvarende afskrivningsregler og lempet skatten på generationsskifte. Og så skal vi på medarbejderfronten have forenklet og lettet beskatningen af medarbejderaktier og aktieoptioner med henblik på både at motivere medarbejderne og styrke fornyende virksomheder.En nedbringelse af skatten på arbejde er en tilsvarende motivationsfaktor for medarbejdere og virksomheder. Hvis ikke det kan betale sig at arbejde og yde en ekstra indsats, vil vi fortsat have et begrænset arbejdsudbud af arbejdskraft som under den socialdemokratiske regering. Netop størrelsen på arbejdsudbuddet er en af de væsentligste forudsætninger for fortsat vækst og fremgang i dansk økonomi. En nedbringelse af skatten sker ikke her og nu. Men VK-regeringen har indført skattestop og vil målrettet arbejde mod et formindsket skattetryk i takt med, at den offentlige gæld nedbringes. Det er det, der viser en afgørende forskel på den hidtidige og nuværende regering. Den rigtige kurs er endelig afstukket. Den borgerlige regering har vist mod til at fravælge kortvarige, populære løsninger til fordel for en langsigtet strategi. Et stort hurra for det.Hvis det samtidigt lykkes at få stoppet for alle de formålsløse aktiveringskurser, der ikke har nogen effekt, når det gælder om at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og i stedet få al aktivering målrettet til konkrete, ordinære job på arbejdsmarkedet, er der skabt nogle afgørende forudsætninger for, at alle kan få muligheden for og vil have lyst til at tage en tørn på arbejdsmarkedet. Og med en ophævelse af eksklusivaftaler og den enkeltes ret til at organisere sig frit ser vi det stærkeste signal fra VK-regeringen om, at arbejdsmarkedspolitikken ikke handler om særinteresser, det offentlige og stivnede organisationers interesser, men i stedet om det enkelte menneske. Det er virkelig et tiltag, der ideologisk rydder op i betonen og alt, hvad der begrænser.Jeg vil gøre mit til, at vi kan få det optimale ud af de spændende muligheder, der med regeringsskiftet er blevet serveret på et sølvfad for os.

Ny regering, en salt-vandsindsprøjtning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce