Af: Niels Jørgen Sørensen, Bøgevej 24, Hinnerup

Natura 2000: Miljøministerens næste tiltag efter landbrugspakken og diskussionen om kvotekongesagen er nu på vej: Miljøministeren ønsker at reducere de særligt naturfølsomme Natura 2000-områder.

Disse er udpeget efter krav fra EU med henblik på beskyttelse af naturtyper og levesteder for bestemte arter.

Danmark er det EU-land, der har den laveste andel af landarealet som naturbeskyttet - nemlig 8,3 pct. Gennemsnittet i EU er 18,1 pct. Miljøministeren ønsker at beskære det danske areal med 23000 hektar!

Ikke nok med det.

En stor del af reduktionen skal foregå i nationalparkerne. Specielt Nationalpark Vadehavet er hårdt ramt. Som de fleste ved, er det et unikt rastested for alverdens fugle på deres lange rejse fra syd mod nord og omvendt.

Formålet med nationalparkerne er i øvrigt at bevare og udvikle kvaliteten af naturen.

Mon der er nogen - udover regeringen - der forstår Esben Lunde Larsen?