Motorveje. Den jyske trafikmafia er genopstået


Motorveje. Den jyske trafikmafia er genopstået

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat. 

For omkring 30 år siden optrådte der i dansk politik et fænomen ved navn "Den jyske Trafikmafia". Denne bestod af fem politikere - fire jyder og en københavner: Svend Heiselberg (V), Helge Mortensen (S), Jens Risgaard Knudsen (S), Kaj Ikast (C) og Arne Melchior (CD). Disse fem magtfulde mænd gennemførte en stor del af de jyske motorvejsanlæg i 1980´erne og deres trafikmæssige beslutninger var nærmest urørlige.

I de senere år er disse brave jyder og deres gerninger gået lidt i glemmebogen, men nu lader det til at Danmark har fået en ny trafikmafia ledet af en jysk trafikgodfather ved navn Kristen Pihl Lorenzen. Denne stoute venstremand har, sammen med de store transportorganisationer, påtaget sig at plædere kraftigt for en midtjysk motorvej; den såkaldte hærvejsmotorvej. Denne blev oprindelig foreslået af professor Johannes Humlum i 1960´erne, men har siden sovet tornerosesøvn. Men nu spøger denne midtjyske model atter. Man mener, at trafikken på den østjyske motorvej nu er så omfattende, at det kræver en ny motorvej længere mod vest. Fra Hobro til Haderslev -ca. 180 km- skal denne motorvej trække sit asfalterede spor og prisen for strækningen løber op i ca. 23 mia. kr iflg. Vejdirektoratets oplysninger.

Vejen skal anlægges gennem noget af Jyllands smukkeste og mest uberørte natur langs Hærvejen og på tværs af ådalene og vil naturligvis som alle motorveje belaste miljøet med støj og forurening i vidt omfang. Men lad os se lidt på, hvilke præmisser man anvender, når en ny motorvej skal anlægges.

Forfatteren til denne artikel arbejdede i 1960'erne med byplanlægning i Aarhusområdet, og her planlagde man vejanlæg ud fra filosofien om at når biltætheden i et givet årti var steget med så og så mange procent ville denne stigning fortsætte uændret det følgende årti. Det kom som bekendt til gå helt anderledes med oliekrise og bilfri søndage.

Skal man drage en parallel til dagens samfund, må det konstateres, at man stadig tænker som i 1960´erne. Man tøver ikke med at foreslå og planlægge nye motorveje, når de eksisterende belastes til bristepunktet med såvel uendelige mængder af personbiler som lange rader af kæmpestore lastvogne; ja repræsentanter for de store transportorganisationer skriver ligefrem om automatiserede lastbiler og "vejgodstog" -ja det står der faktisk..., der kan koble sig op på hinanden som godstog på jernbanen. Man har altså intet lært af historien og erfaringen, men mener, at løsningen på de overfyldte motorveje er at bygge nye motorveje, som igen bliver overfyldt af endnu flere biler og kæmpelastbilgodstog, hvilket så igen osv osv.

Her i landet er der nemlig et særligt jysk gen, som genererer, at motorveje uden ende synes at være lykkens landevej. Eller måske for megen læsning af Jack Kerouacs klassiker "On the Road"? som Bo Tao Michaélis skriver i Politiken den 25. august.

Det er imidlertid en kendsgerning, at nye motorveje genererer mere trafik; alene pendlingen er øget i et omfang, som ingen kunne forudse. Tager vi f.eks. motorvejen Kolding-Esbjerg fra 1998, vil vi kunne se, at denne strækning er meget mere pendlerbelastet end den gamle hovedvej 1 før motorvejens tid idet der næppe dengang har været nogen pendling mellem de to byer. Her ses naturligvis bort fra en stærkt forøget personbilpark gennem de senere år. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvorledes pendlertrafik på en midtjysk motorvej vil udvikle sig: Man vil kunne bo i Aabenraa og arbejde i Silkeborg eller Viborg og vice versa, hvilket næppe finder sted i dag.

Med andre ord: Løsningen på problemerne med den overfyldte E 45 er efter min opfattelse at droppe planerne om en Hærvejsmotorvej en gang for alle. Istedet skal man forsyne hele E 45 med 3 spor i hver i retning i lighed med, hvad man så glimrende har gjort på begge sider af Lillebæltsbroen og fra Vejle Nord, over fjordbroen til udfletningen vest for Skærup. Derudover skal man afskaffe de store lastbiltog, der fungerer som kørende lagre for erhvervslivet og som fylder helt urimeligt op på vejene. Men det virkelig væsentlige, inden Danmark bliver tapetseret med motorveje, er at politikerne nytænker og vurderer om det virkelig forholder sig således at "Vejen er fremtiden"...

Måske skal man anvende helt anderledes transportformer end i dag; måske skal man igen ty til skibs- og jernbanegodstransport som i vores nabolande.I hvert fald er det meget vigtigt at tænke nyt, når man skal planlægge fremtidens person- og især - godstrafik. Men som man siger:"Den, der er sikker på, han har ret, kan ikke tænke"...

Motorveje. Den jyske trafikmafia er genopstået

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce