Mistænkeliggørelse


Mistænkeliggørelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

ANDELSBOLIG: I et særdeles velskrevet læserbrev 11/7 rejser Kirsten Veilbæk nogle spørgsmål til påstande udtalt af cheføkonom i Realkredit Danmark Karsten Beltoft (Stiftstidende 7/7) omkring andelsboliger, hvor Beltoft blandt andet udtaler, at sorte sidegevinster i størrelser på op til 100.000 kroners klassen ikke er uhørte oven i den officielle salgspris for en andelsbolig. Det vil sige sorte penge under bordet.

På trods af opfordring fra Kirsten Veilbæk skal vi nok ikke forvente en dokumentation fra Karsten Beltoft, der med disse udtalelser jo nærmest gør andelsboligområdet lovløst - hvilket naturligvis ikke er tilfældet

Andelsboligloven i sin nuværende form er lige så dækkende som færdselsloven, som jo ikke ændres, fordi enkelte overtræder den. Loven beskriver en procedure ved overdragelse af andel.

Overdragerens oplysningspligt: Med henblik på at sikre, at lovens regler om prisfastsættelse overholdes i praksis, er der i lovens § 6, stk. 1, fastsat en forpligtelse for overdrageren (sælgeren) af en andel i en andelsboligforening, hvortil der er knyttet retten til en bolig, til inden aftalens indgåelse at udlevere følgende til erhververen (køberen):

a) Andelsboligforeningens vedtægter. b) Foreningens seneste årsregnskab. c) Foreningens budget. d) En opstilling af, hvorledes prisen beregnes, med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar. e) Indholdet af lovens § 5 (prisfastsættelse), § 15, stk. 1 (strafbestemmelse) og § 16 stk. 1 og 3 (reglerne om erhververens adgang til at hæve aftalen, kræve prisen nedsat og erlagt overpris tilbagebetalt samt forældelsesreglen). Forældelsesreglen er seks måneder.

Såfremt ovennævnte følges, hvilket i øvrigt en bestyrelse for en andelsboligforening skal sikre, må det efterfølgende være op til Karsten Beltoft at dokumentere sine påstande om penge under bordet ved køb af andelsboliger. Vi, der er valgt som bestyrelse i en andelsboligforening, der følger loven 100 procent, kan ikke leve med den mistænkeliggørelse, Karsten Beltoft rejser omkring andelsboliger og det frivillige arbejde, en bestyrelse erlægger i fællesskabets ånd.

Mistænkeliggørelse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce