Miljøets tilstand


Miljøets tilstand

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Når man kører rundt i det smukke efterårslandskab, begynder man uvægerligt at nynne "Nu falmer skoven ..." Hvor har vi landmænd fået naturen arrangeret pænt med skove, der også på afstand er et flot syn, netop fordi de omkranses af dyrkede marker.

En vanskelig kornhøst er overstået, og vintersæden er sået de fleste steder. Mange havde problemer med at køre gylle på raps i september. Dispensation til 15. oktober for udkørsel blev søgt, men miljøministeren afviste. Landbruget er i høj grad underlagt vejrets luner, og de første 14 dage i oktober var i år ideelle til udkørsel af gylle. Et eksempel på, at faste datoer bør kunne vurderes og afviges, hvis situationen taler for det.

I denne tid er vi opmærksomme på vandløbenes vedligeholdelse. I de senere år har mange klaget over høj vandstand i vandløbene efter få dages regn. Mærkeligt nok indgår afstrømningen fra byerne ikke i vandløbsregulativerne. Vand fra såkaldte "befæstede arealer" i byerne - veje og hustage - ledes direkte til vandløbet, uden at der foretages tilpasninger i vandløbets vandføringsevne. Man skal godt nok oprette "forsinkelsesbassiner" ved byerne. De skal nedsætte udstrømningshastigheden til vandløbet, men vi savner overblik over, i hvilken udstrækning disse overhovedet er etableret.

De Fynske Landboforeninger arbejder på at få tilførslerne indarbejdet som et element i vandløbsregulativerne.

Som det er nu, risikerer landmændene oversvømmede marker som følge af afstrømning fra byerne. Uantageligt for landmanden, uhensigtsmæssigt for naturen.

Med hensyn til dyrehold arbejder vi på "at få ophævet forbuddet mod blot at rationalisere den nuværende produktion". Et eksempel: Tre nabogårde med hver 60 hektarer jord. Alle tre har en animalsk produktion på 70 dyreenheder (de.). De to ønsker at stoppe som landmænd og sælger til den tredje nabo, som vil samle jord og produktion på én ejendom. Han søger nu om at bygge en ny stald, hvor der er moderne arbejdsmiljø for menneskene og god dyrevelfærd. Altså en ejendom på 180 hektarer og 210 de. Uændret produktion!

Når ansøgningen behandles af myndighederne og omtales i medierne, betragtes og beskrives det som en udvidelse af produktionen på den ene ejendom med 140 de. Og en tilsvarende merbelastning af næringsstoffer til miljøet i området. Det betyder i mange tilfælde, at der gives afslag.

Resultatet er, at landbruget i medierne bliver beskyldt for uhæmmet vækst, øget belastning af naturen og grundvandet, selv ved uændret produktion, og selv om amtet det ene år efter det andet skriver i sin årlige redegørelse, at miljøet får det bedre, men der er et stykke endnu, inden det er, som de kunne ønske sig.

Vi hverken kan, skal eller vil finde os i, at befolkningen bliver tilført denne vrangforestilling af miljøets tilstand, og landmanden unddrages muligheden for at forbedre sin konkurrenceevne!

Niels Hansen, Stavkærvej 121, Odense SØ, er formand for De Fynske Landboforeninger.

Miljøets tilstand

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce