Af: Flemming Rasmussen, Løget Center 106, Vejle

Henning Christensens indlæg om Israel mandag 13. marts er desværre endnu et eksempel på antiisraelsk misinformation, som er fremherskende både i medierne og i FN.

For det første: Israel fordrev ikke palæstinenserne i 1948. De blev opfordret af deres egne ledere til at forlade landet, mens de arabiske lande tog sig af at drive israelerne ud i havet., Så kunne de flygtende palæstinensere bagefter vende tilbage.

For det andet: Israel stjal ikke landet, men fik det tildelt ved en FN-resolution i november 1947 gående ud på, at der skulle oprettes en stat for jøderne. Det skete så i maj 1948. Hvorefter den lille nye stat med 700.000 indbyggere med det samme blev overfaldet af de omgivende arabiske lande med 100 millioner indbyggere. På forunderlig vis stod Israel som sejrherre ved våbenhvilen 11. juni 1948.

For det tredje: Israel tyranniserer aldeles ikke befolkningen. Tværtimod er Israel det eneste rigtige demokrati i Mellemøsten med et folkevalgt parlament (Knesset), hvor også israelske arabere kan vælges og har sæde.

For det fjerde: Israel fortsatte ikke med at stjæle land, men araberne fortsatte med at angribe Israel: i 1956 og 1967 og 1973. Naturligvis forsvarede Israel sig, og angriberne indkasserede det ene nederlag efter det andet - og mistede hver gang mere land! Israel har altså helt reelt vundet dets land i de krige, araberne påførte dem.

Det er mærkværdigt, at mens Vesten nærmest anser det som en helligt pligt at prøve at indføre demokrati - om nødvendigt ved hjælp af krudt, kugler og soldater - i andre lande i regionen, så er Vestens og FN's holdning meget kritisk, negativt og nærmest fjendtlig til det eneste velfungerende demokrati i Mellemøsten, Israel.