ISynspunktet 9/1 "Folkekirkens to ben" var der desværre røget nogle ord ud i sidste afsnit. Der skulle have stået: "Skal vi lade folkekirken bevæge sig i en retning, hvor vi nærmest bekriger hinanden, frem for at lære af dem, der har en anden kirkelig position, end vi selv har det"?