Naturformidlingsprojektet i Ørstedsparken har fået en del opmærksomhed. Det er forståeligt, da projektet vil ændre dele af parkens udseende.

Projektideen fremkom i forbindelse med Naturvejlederforeningens "Krible Krable" konkurrence, hvor temaet var; gennem nytænkende, eksperimenterende og kreative tiltag at inspirere og engagere børn og voksne til at undersøge og udforske den bynære natur på egen hånd.

Placeringen af sommerfuglelarven faldt naturligt på Ørstedparken som en hyldest til H.C. Ørsted, der var meget betaget af sommerfugle.

Parken er bynær og indgår i kommunens store byfornyelsesprojekt om blandt andet at synliggøre stiforbindelser mellem by og havn. Herudover passer formidlingsprojektet godt ind i kommunens deltagelse i "bi-venlig kommune".

At projektet netop er tænkt ind i en større sammenhæng har været medvirkende til, at Langeland Kommune var blandt de fem vinderkommuner.

Naturvejledere har fundet projektet spændende og har vurderet, at det ikke vil være til skade for naturen og det dyreliv, der er i parken i dag. Derimod er deres vurdering - ligesom Friluftsrådet, der også støtter projektet - at det vil bidrage til større forståelse af naturen.

Ørstedparken er en offentlig park, hvis formål er forenelig med aktivitetens indhold og udformning, hvorfor projektet i princippet kan gennemføres uden høring.

Kommunen valgte dog at invitere de nærmeste naboer til en orientering og sender også projektet i partshøring hos udvalgte naboer. Herudover tager kommunen selvfølgelig kritikken af, at der burde have været en større inddragelse af såvel naboer som andre interessenter inden projektudformning og deltagelse i konkurrencen til efterretning.

Rikke Fink, centerchef Teknik og Miljø, Langeland Kommune

  • Af:

    Journalist på Fyns Amts Avis på Langeland og Ærø. jeg er født og opvokset i Svendborg og har som tidligere dekoratør og fængselsbetjent boet rundt om i landet gennem de sidste 20 år. Jeg er uddannet journalist fra Center for Journalistik, SDU, i 2014. Og jeg skriver bredt om lokale forhold på de to øer.