Lokaldebat: Livsglæde på Nordfyn
Af: Ole Hartung, Tokkerodparken 22, 5462 Morud

For rigtig mange er cyklen et transportmiddel, og for andre er det bare for fornøjelse og motionens skyld.

Rigtig mange er nu begyndt at bruge den nye cykelsti mellem Morud og Søndersø, og den er ikke mindre end fantastisk at cykle på.

Nu bliver nogle byer godt forbundet med hinanden, og sikkerheden er helt i top. Vigerslev-borgerne kan nu komme til to sider sikkert, og Morud- og Søndersø-borgerne kan komme sikkert rundt.

Den fornøjelse kunne jeg godt unde alle på Nordfyn, nemlig at bilisterne kan færdes sikkert på vejene, og at cyklisterne får deres egen sikker vej.

Liberal Alliance vil foreslå, at vi i Nordfyns Kommune får opprioriteret vores stiplan over, hvordan vi får forbundet de tre gamle kommunebyer med hinanden og som en ikke uvæsentlig opprioritering, hvordan vi får Bredbjerg forbundet med Morud og Odense.

Her er en lokalbefolkning i gang med at lave undersøgelser om behovet, og det er nok ret indlysende, at Ruggårdsvej ikke er en sikker cykelvej, slet ikke for børn.

Liberal Alliance vil foreslå, at vi i Nordfyns Kommune får søgt alle de statslige midler, der er til rådighed i de kommende år og så selv finder de fornødne midler - det er til stor livsglæde og sikkerhed for vores borgere.