Lokaldebat: - Jeg er bekymret over Magleby Fri- og Efterskoles engagement i Smakkecentret
Af: Knud Pedersen, Dæmningen 1, 5935 Bagenkop

Læserbrev: Magleby Fri- og Efterskole er en vigtig økonomisk og kulturel aktør på Sydlangeland. Skolen er den største arbejdsplads i området. Og er en af grundene til, at det er så godt at bo her. Den skole vil vi meget nødig undvære.

Men som alle ved, er den sårbar over for udsving i elevtilgangen. Og statens bøvlede tilskudssystem gør det ikke nemmere. Det er vilkårene. Men jeg er bekymret over skolens planer om et engagement i Smakkecentret på Strynø.

Jeg kan forstå, at man nu kan drive skolevirksomhed i et område, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af "Moderskolen".

Men jeg kan ikke forstå, hvad der får bestyrelsen til at tro, at turister og elever vil strømme til Smakkecentret, fordi skolen går ind i projektet. Har man nogen sikkerhed for, at der kommer elever? Og må man overhovedet bruge penge på noget, der ikke har med skolen at gøre?

Som man kan læse i Fyns Amts Avis om centret, er det ikke et sundt foretagende. Selv med ekstra bevillinger og gratis arbejdskraft kan det ikke løbe rundt.

Jeg vil derfor bede bestyrelsen om endnu engang nøje at granske centrets regnskaber for at se, om skolens budget kan holde. Centrets udgifter bliver jo ikke mindre, fordi skolen er ind over. Min opfordring til bestyrelsen om at være ekstra på vagt i denne sag skyldes min frygt for, at skolen bliver suget ind i et økonomisk kaos, ingen kan overskue.

Jeg synes, det er hasarderet at sætte skolens liv på spil - for at redde et turistcenter på Strynø. Derfor denne opfordring til at tænke sig om en ekstra gang, inden det er for sent.

Mere om emnet

Se alle
Smakkecenteret får fremrykket tilskud: - Vi jubler

Smakkecenteret får fremrykket tilskud: - Vi jubler

Efterskole på Strynø?: Magleby Fri- og Efterskole er ny forpagter af Smakkecentret

Efterskole på Strynø?: Magleby Fri- og Efterskole er ny forpagter af Smakkecentret

På jagt efter efterskoler: Smakkecenter kæmper for livet og sin udstilling

På jagt efter efterskoler: Smakkecenter kæmper for livet og sin udstilling