Lokaldebat: Afgørende at Heldagsskolen flyttes til Korinth


Lokaldebat: Afgørende at Heldagsskolen flyttes til Korinth

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Søren Hviid, Stilledalsvej 6, Faaborg
Billede
Debat. 

Som forælder på Heldagsskolen i Vantinge er jeg meget bekymret for de faktiske forhold, som skolen i dag fungerer under. Elevgruppen på godt 60 elever fylder alle lokaler ud, og faglokaler er nedlagt for at give plads til eleverne.

Man kunne få det indtryk i de lokale medier, at skolens mulighed for at flytte til større og bedre rammer i Korinth kan være i fare for ikke at blive til noget.

Jeg oplever en skole, hvor fagligt dygtige medarbejdere forsøger at få enderne til at hænge sammen. Det foregår under nogle fysiske rammer, der ikke giver tilstrækkelig mulighed for pædagogisk og didaktisk dækning af den enkelte elev.

I det år, jeg har været forælder på skolen, er klassekvotienten steget i mit barns klasse, og denne tendens ser ud til at fortsætte, såfremt skolen ikke får mere plads.

I medierne har det også været fremme, at man i Vantinge kan skabe samme gode rammer for eleverne som i Korinth. Det kan jeg kun stille mig undrende over for. Jeg har svært ved at se, hvordan de skal få samme fysiske rammer i Vantinge. Alene udearealet vil gøre en stor forskel.

De trafikale forhold morgen og eftermiddag er meget kritiske, og parkeringsmulighederne grænser til det uansvarlige og ulovlige. En omlægning af vejnettet og udbygning af parkeringspladser er vel næppe med i de omtalte 11 millioner og vil endvidere tage endnu et areal af det sparsomme udeareal i Vantinge.

Den glidebane, som Steffen Jensen (S) omtaler på fyens.dk 4. februar, er, som jeg ser det, et scenarie, som vil være lige alvorligt, om det foregår i Vantinge eller Brahetrolleborg. Med et scenarie i udsigt, som indebærer 80-100 elever, vil de fysiske og pædagogiske rammer under ingen omstændigheder kunne opfyldes med skolens nuværende placering.

Hvis man her forestiller sig, som det er set tidligere, at praksis vil blive brug af satellitter og anbringelse af elever uden for kommunen, vil de økonomiske og pædagogiske konsekvenser være negative.

Placeringen i Korinth vil give tryghed, trivsel og sikkerhed for denne gruppe af kommunes svageste elever mange år fremover.

Vedrørende Spejderskolen og landbrugsskolen vil Heldagsskolens placering i Korinth give gode muligheder for et samarbejde imellem de tre skoler. Mulighederne er mange, her kan nævnes fællesarrangementer, der i en tid med fokus på inklusion er udviklende og berigende for alle parter.

Udveksling og fælles brug af lokaler, idrætsanlæg, naturområder, rideskole m.m. vil være oplagt og til fordel for alle tre skoler.

Det skrækscenarie, der bliver opstillet af, at det bliver Korinths undergang, hvis Green Care ikke kommer til Korinth, er er ren fantasi og er ikke et anstændigt argument i debatten. I øvrigt kan jeg i den sammenhæng oplyse om, at Heldagsskolen vil tilføre Korinth cirka 60 elever og 30 medarbejdere.

At Bjarne Clemmensen har en mission med sit Green Care-projekt er al ære og beundring værd. Og jeg håber virkelig, han finder rum og plads til at realisere sine visioner. Vi har med vores højskole- og efterskolekultur en god og lang tradition, som netop henvender sig til den målgruppe, som Green Care-projektet henvender sig til.

Derimod har vi meget lidt at tilbyde de børn, som i starten af deres skoleforløb ikke fungerer i folkeskolens rammer med op til 28 elever i klassen, som ofte betjenes af én lærer.

Fremadrettet vil der blive hårdt brug for skoler, der kan håndtere disse børn, og Heldagsskolen er en realistisk mulighed for disse udsatte børn, hvis vi giver dem nogle anstændige rammer at arbejde i.

Det er her hos disse udsatte og svage børn, politikkerne i denne prioritering bør være deres ansvar bevidst.

Lokaldebat: Afgørende at Heldagsskolen flyttes til Korinth

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce