Lønstigning - ikke på vilkår i en sparetid i Kerteminde
Af: Jens Sandgaard, Fynshovedvej 292 A, Dalby

Vi skal spare, siger politikerne. Vi har ikke råd til at give højere løn til kommunalpolitikere, ej heller Marion Machon, formand for Social- og Sundhedsudvalget. Hun vil have mere, hvorfor? Hun hjælper jo ikke vores ældre, hun kan jo bare gå, hvis hun er utilfreds. Der er jo ikke nogen, der holder på hende.

Svar fra Marion Machon (V), fmd. Social- og Sundhedsudvalget

Kære Jens Sandgaard.

Jeg skal her forklare dig, hvorfor Venstre argumenterede for en lønstigning til udvalgsformænd og viceborgmester.

Hidtil har ovennævnte været lønnet med hendholdsvis 20% og 10% af borgmesterlønnen.

Der har ikke været lønfremskrivning siden 1994, kun for menige byrådsmedlemmer i 2014. Fra 1. februar 2017 blev borgmesterlønnen endelig hævet. Vi skulle derfor tage stilling til, om lønnen til udvalgsformænd og viceborgmestre skulle følge den hidtidige aftale. Desværre var vi én af de 30 kommuner - ud af 98 - der sagde nej på nuværende tidspunkt.

Venstres argumentation for et ja til lønstigning var bl.a. at arbejdsmængden siden kommunesammenlægningen er steget betragtelig og for mange udvalgsformænd svarende til mere end et fuldtidsarbejde.

Vi står overfor et kommunevalg, hvor alle partier har svært ved at rekruttere kvalificerede kandidater. Var vederlaget af en rimelig størrelse, kunne vi få et bredt udsnit af befolkningen repræsenteret, og familierne kunne kompenseres for det afsavn, et byrådsarbejde medfører. En netop afsluttet undersøgelse viser, at hvert andet byrådsmedlem ikke har tid til familien

Venstre havde foreslået, at vi reducerede på antallet af udvalg for at finde merudgiften.