Liv på landet

Carsten Abild er formand for "Landbyerne i Danmark".

Liv på landet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I november 2004 henvendte "Landsbyerne i Danmark" sig til Folketingets politiske partier med det forslag, at der, med baggrund i den kommende kommunalreform, blev nedsat en hurtigtarbejdende Landsbykommission, at der blev oprettet et landsbyministerium, og at der blev udnævnt en minister for landsbyer og landdistrikter.

Det er ikke sket, men indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nedsatte i december 2004 en nærdemokratisk tænketank med Holbæks borgmester Jørn Sørensen som formand. Inden sommerferien i år skal tænketanken fremlægge sine nærdemokratiske overvejelser og forslag for regeringen.

Henvendelsen blev altså hørt på Christiansborg, og nærdemokratiet og de mindre samfund er fortsat med i kommunalreformens politiske proces.

For Danmarks mange landsbyer og landdistrikter med over én million beboere er det af afgørende betydning, at der er politisk forståelse for, at landsbysamfundene har skole, børnehave, fritidsmuligheder, mulighed for nye arbejdspladser, foreninger og kulturliv. I mange storkommuner vil landområderne geografisk udgøre langt den største del af storkommunen og befolkningsmæssigt tælle omkring halvdelen af storkommunens borgere.

Som bekendt var Kommunalreformen i 1970 hård ved "livet på landet". Mange skoler, nærbutikker, posthuse, foreninger, arbejdspladser, håndværkserhverv m.v. måtte lukke. Det var ikke mindst kommunalreformens følgelovgivning, f.eks. by- og landzoneloven, der gjorde det svært for landsbysamfundene. I landzonen måtte der ikke bygges nye boliger og ikke oprettes nye erhverv. Kun landbrug, skovbrug og fiskeri var tilladt Hermed blev landsbysamfundene til afviklingsområder og bysamfundene til udviklingsområder.

Der skulle gå næsten 30 år med at rette op på datidens politiske fejltagelser. Allerede I 1977 nedsatte daværende miljøminister Niels Matthiasen, efter et møde med landsbyernes repræsentanter, en Landsbykommission, der skulle vurderer landsbysamfundenes fysiske problemer og muligheder, og et Forsamlingsudvalg, der skulle beskrive de kulturelle og folkelige værdier. I de efterfølgende to årtier, blev de mest snærende lovgivningsmæssige bånd løsnet. Den 11. marts 1993 havde Folketinget sin første landsbydebat, og et enigt Folketing pålagde regeringen at virke for udvikling og vækst i landsbyer og landdistrikter. Denne beslutning er fortsat gældende.

Ved denne kommunalreform er landsbysamfundene forberedt. Landbefolkningen ønsker aktivt og positivt at være med. Derfor er landsbysamfundene i fuld gang med at oprette såkaldte landsbyråd. Et landsbyråd består af repræsentanter fra lokalsamfundene i de nye storkommuner. Disse landsbyråd ønsker at samarbejde med kommunalpolitikerne om fortsat "liv på landet".

Carsten Abild, Strandvejen 50, Otterup, er formand for Landsbyerne i Danmark.

Liv på landet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce