Lavere kontanthjælpsloft presser flere ud i nedslidende job


Lavere kontanthjælpsloft presser flere ud i nedslidende job

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Henning Tjørnehøj, forfatter og debattør, Birkerød
Billede
Debat. 

Arbejdsliv: Et hårdt arbejdsmiljø øger selvsagt risikoen for at glide ud af arbejdsmarkedet i utide. Men det overraskede mig for nyligt at læse, at det af en undersøgelse af 420.000 lønmodtagere med fysisk belastende arbejde fremgår, at 80.000 af dem i løbet af årene 2012 - 16 havde måttet forlade arbejdsmarkedet.

På denne baggrund må det være rimeligt at spørge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, hvad han har tænkt sig at gøre for at hindre denne nedslidning.

Måske vil han henvise til, at han allerede har nedsat "et ekspertudvalg", som skal komme med forslag til forbedring af arbejdsmiljøet. Men samtidig har han foreslået, at der i indeværende år spares 18 mio. på Arbejdstilsynet.

Det tyder jo ikke just på en overvældende interesse for at forbedre arbejdsvilkårene, skønt det ville kunne spare milliarder på sundhedsbudgetterne og frem for alt give mange et bedre liv.

Formålet med VLAKs og DFs gennemførelse af kontanthjælpsloftet, der nu er sænket for anden gang, har været at få flere placeret i noget af det arbejde, som mange har svært ved at holde til, og som de derfor søger at undgå. Det er imidlertid kun lykkedes i et yderst beskedent omfang - nemlig for 190 personers vedkommende. For nylig offentliggjorde Troels Lund Poulsen en "effektanalyse" af den seneste sænkning af kontanthjælpsloftet - også denne gang gennemført under modstand fra S og venstrefløjen. Her angav han tallet til 600.

Det tal bygger imidlertid ikke på en sammentælling af alle kontanthjælpsmodtagere. Derfor blev det fra embedsmandsside anført, at oplysningen i pressemeddelelsen var forkert. Det har imidlertid kun i beskeden grad vakt mediernes interesse. De er formentlig så vant til, at VLAK-ministrene - med Inger Støjberg og Esben Lunde Larsen i spidsen - fifler med oplysninger. Den 8. marts søgte man dog i DR2's faste udsendelse Detektor at få kontakt med Troels Lund Poulsen - uden held. Også Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen afslog at komme til stede.

Konsekvensen af denne anden sænkning af kontanthjælpsloftet - der kun har fået så få i arbejde - har været nok så markant for de børn, som lever under socialt dårlige forhold. Godt 10.000 børn er alene i 2016 faldet under den fattigdomsgrænse, som Thorning-regeringen indførte, men som VLAK og DF fjernede, da de i 2015 sikrede sig et flertal på én stemme, hvorefter Lars Løkke dannede regering - en nem måde at få afskaffet fattigdommen på. På Lolland-Falster i Sønderjylland i Vestsjælland samt i en række københavnske vestegnskommuner lever mere end 5 pct. af børnene nu under den af de borgerlige afskaffede fattigdomsgrænse.

Det skal lige nævnes, at den anden sænkning af kontanthjælpsloftet - det ifølge Venstre "moderne kontanthjælpsloft" - kun vedrørte de sidste tre måneder af 2016. Med en tilsvarende stigning over hele 2016 ville det samlede tal være blevet ca. 60.000.

En netop offentliggjort undersøgelse af Rune V. Lesner fra Aarhus Universitet fastslår, at en opvækst i fattigdom sætter markante spor - også i voksenlivet, især når fattigdommen indtræder i 13-15 årsalderen. På trods af de langsigtede negative konsekvenser af en opvækst i fattigdom medregnes der ingen negative effekter i VLAK-regeringens økonomiske beregninger i forbindelse med indførelsen af "det moderne" kontanthjælpsloft, selvom det er med til at øge børnefattigdommen i Danmark markant

Lars Løkke holder ikke én mere officiel tale uden at prise det "fællesskab", der præger vort samfund. "Vi skal passe på Danmark", forkynder han ofte. Men denne påpasselighed gælder tydeligvis ikke børnene i de fattigste familier.

Lavere kontanthjælpsloft presser flere ud i nedslidende job

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce