Af: Steffen Damsgaard - formand, Landdistrikternes Fællesråd, Lemvig

Landsbyernes rolle i Danmark er vigtig og har brug for mere opmærksomhed. Der er mange eksempler på, at ildsjæle har afgørende betydning for det gode liv i landdistrikterne. 

Erhvervsstyrelsen åbner nu for ansøgninger til Landdistriktspuljen. Denne gang er det projekter inden for temaerne "Den moderne landsby", "Branding af lokale potentialer" og "Projekter på de små øer", der kan søge om støtte. 

Det er meget positivt, at Landdistriktspuljen denne gang har landsbyudvikling og branding af lokale potentialer som temaer. Det er nemlig vigtigt, at landsbyer, der nytænker og udvikler bæredygtige tiltag og aktiviteter, kan få medfinansiering fra puljen.  

Som formand for Landdistrikternes Fællesråd oplever jeg gang på gang, at der er mange eksempler på, at landsbyer drives fremad af borgere der engagerer sig og udvikler projekter, som skaber lokal vækst og udvikling. 

Den gode historie skal formidles, og de lokale styrker og potentialer skal udnyttes endnu bedre. Derfor håber jeg, at mange vil søge midler fra puljen, som er på i alt 10 millioner kroner. 

Den aktuelle ansøgningsrunde følger op på den planlovsaftale, som Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2016. I aftalen hedder det bl.a., at der er enighed om at sætte fornyet fokus på landsbyernes fremtid, og hvordan de kan være levedygtige.