Landbrug advarer mod forslag om klimaafgift. Vi skal udvikle os, ikke afvikle


Landbrug advarer mod forslag om klimaafgift. Vi skal udvikle os, ikke afvikle

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat. 

Miljø: Det Miljøøkonomiske Råd foreslår at pålægge en klimaafgift på landbruget. Hvis forslaget bliver til virkelighed, vil konsekvensen blive, at en væsentlig del af den danske landbrugsproduktion flytter til lande, der er mindre klimaeffektive.

Landbrug og Fødevarer er lodret uenig i konklusionerne fra den miljøøkonomiske vismandsrapport, der blev offentliggjort den 27. februar. I rapporten ser vismændene på, hvordan Danmark billigst muligt kan leve op til EU-forpligtelsen om at reducere udledningen af drivhusgasser i ikke-kvotesektoren (dvs. transport, bolig og landbrug, red.) med 39 pct. i 2030. De økonomiske vismænd konkluderer tre ting; nemlig, at det er mest omkostningseffektivt at lade landbruget reducere udledningen af drivhusgasser, at reduktionen skal ske med en afgift, og at der vil være en årlig samfundsøkonomisk gevinst på 400 mio. kroner.

Landbrug & Fødevarer mener ikke, at vismandsrapportens beregninger er korrekte. Vismændene har nemlig ikke taget højde for omkostningerne i de afledte sektorer, fx slagterier og mejerier. For hver krones indkomst, der skabes i landbruget, skabes der 2,5 kr. i den resterende økonomi. Det er tvingende nødvendigt at medregne de afledte effekter i den resterende økonomi. Ellers får man ikke et retvisende billede af de samfundsøkonomiske omkostninger, der er forbundet ved at lægge afgifter på dansk landbrugsproduktion.

Klimaforandringerne er en international udfordring, der kræver globale løsninger. Dansk landbrug har løbende reduceret drivhusgasudledningerne og har i dag en af EU's mest klimaeffektive produktioner. Hvis dansk landbrug pålægges klimaafgifter, kan det medføre nedgang i den danske produktion, eksporten og udflytning af arbejdspladser til andre lande, hvor produktionen er mindre klimaeffektiv. Vismændene har desværre helt lukket øjnene for den effekt, som rent faktisk kan føre til øget udledning af drivhusgasser globalt. Den danske fødevareklynge vil gerne fortsætte med at bidrage til reduktion af udledningen af klimagasser. En afvikling af den danske produktion er ikke vejen frem. Vejen frem er derimod en fortsat udvikling af den dansk landbrugs- og fødevareproduktion. Vi har i erhvervet et højt vidensniveau, som sammen med dygtige forskere og effektiv rådgivning vil kunne skabe nye løsninger - også på de globale klimaudfordringer.

Landbrug advarer mod forslag om klimaafgift. Vi skal udvikle os, ikke afvikle

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce