Landbrug. Fosforregulering skal virke i virkeligheden


Landbrug. Fosforregulering skal virke i virkeligheden

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat. 

Regulering: Formålet med de nye fosforkort, der blev offentliggjort lige inden jul, og den medfølgende regulering, er at beskytte miljøet. Det er skuffende at opleve, at man i dette arbejde hverken udnytter den landbrugsfaglige viden eller lokalkendskabet, når fosfortabet fra landbruget skal reduceres.

Der er tre hovedkilder til fosfor i miljøet. Det er rensningsanlæg og deres regnbetingede overløb. Det er den spredte bebyggelse i landskabet og det er jorderosion - specielt brinkerosion. De to første punkter kan og bør, der lægges en klar plan for. De er ikke landbrugsbetinget.

Landbruget skal også gøre sin indsats - det skal være en faglig betinget indsats. De nye fosforkort giver desværre ikke et tilstrækkeligt fagligt grundlag for en moderne regulering. De er ikke målrettede og er tegnet med en alt for bred pensel.

Det tab, der sker af fosfor fra vel drænede landbrugsjorder, kan stort set alene henføres til overfladeerosion. Det betyder, at en målrettet fosforregulering i høj grad bør gå efter at undgå de pludselige, men på nogle lokaliteter voldsomme enkelthændelser med overfladeerosion. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at man vil kræve balanceberegninger for fosfor, når det er dyrkningsmæssige foranstaltninger, der betyder allermest i forhold til at begrænse tabet af fosfor. Indsatsen bør ske målrettet, ud fra landmændenes og vandløbsfolkenes store kendskab til, hvor udledningen - erosionen - forekommer. Et fagligt funderet fosforkort burde derfor tage hensyn til, hvor erosion finder sted. Det ved forskere på området, hvor er. Ligesom der er masser af praktiske erfaringer at øse af, bl.a. fra det tidligere Vejle Amt hvor lokalt samarbejde imellem myndigheder og landmænd forhindrede overfladeerosion og dermed også fosfortab.

I det foreliggende forslag skal alle landmænd beregne fosforbalancer. I områder, der er særlig følsomme, må der bruges mindre fosfor. Det hjælper ikke. Det er nogle helt andre værktøjer, der er brug for, når vandmiljøet skal skånes. Hvis man vil regulere på stoffer ude i naturen kræver det, at man forstår de naturlige processer og ikke kun skrivebordsberegninger.

Landbrug. Fosforregulering skal virke i virkeligheden

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce