Kysten er klar


Kysten er klar

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fyn har et uudnyttet potentiale i kraft af ikke mindst sine kystarealer, så det er vigtigt, at der ikke lokalt sælges ud til nye sommerhusområder med tvivlsom erhvervsfremmende effekt.

Så kom den, udmeldingen fra miljøminister Connie Hedegaard, som alle landets kommuner har ventet på i over et år.

De kommuner, der fik en bid af de 5132 nye sommerhusgrunde jubler, og forhåndsaftalerne mellem storentreprenørerne inden for sommerhusbyggeri øjner omsætning forude.

Kriterierne for at få lov til at "spise" et stykke af baglandet til kystlandskabet var blandt andet, at det skulle have en lokalt erhvervsfremmende effekt, være placeret bag eksisterende sommerhuse, og at yderområderne ville blive tilgodeset.

Men hvem er det egentlig udover de nye 607 sommerhusejere på Sydfyn, der får noget ud af sommerhusene ?

Hensynet til kystlandskabet oplevet fra vandsiden er efterhånden et ufravigeligt standpunkt hos de fleste. Men hvad med oplevelsen fra landsiden, som de fleste færdes på året rundt? Hvordan vil billedet se ud ud over det faldende terræn fra landevejen med kig ud mod stranden, når småbyerne i yderområderne pludselig består af relativt ens sommerhuse, udstykket og skåret over den samme kam?

Der er for Fyns vedkommende tale om sammenhængende udstykningsområder, udstykket på grunde med parcelhusstørrelse, der i antal svinger fra 22 til 140 huse, altså betragtelige arealer i relation til mindre byer. Dette kan blive en decideret underminering af en mindre kystbys rekreative potentiale, som jo er det, der grundlæggende tiltrækker folk, hvis det bebygges til de få på en uhensigtsmæssig facon.

Derudover mister det oprindelige bysamfund sin autencitet, når sommerhusene breder sig op i baglandet og omklamrer byerne langs landevejene, idet en udbygning med sommerhuse ind i baglandet mellem 3oo meter og tre km fra kysten kommer til at tegne småbyerne udadtil.

Og kan man overhovedet påstå noget som helst erhvervsfremmende for lokalsamfundet i at bygge sommerhuse? Mange sommerhusområder udstykkes og bebygges af entreprenører, der leverer de næsten færdige sommerhuse fra produktionsstedet, som slet ikke behøver at være lokalt.

I visse tilfælde vil den lokale kloakmester nok blive bedt om at slutte bebyggelsen til det offentlige kloaksystem, men når denne regning er betalt, hører vi ikke mere til arbejdspladser og erhvervsfremmende effekt end det sædvanlige sæsonbetonede salg af rundstykker, dagligvarer og fiskesnøre, som de eksisterende lokalbutikker i forvejen står for.

Der tilføjes allerhøjst de mindre kystsamfund et stykke nyt parcelhuslignende kulturlandskab, der vidner om et ufølsomt, uopfindsomt, mageligt og umådeligt lidet nytænkende bidrag til erhvervsfremme og fornyelse af et yderområde.

Mange af de ansøgte områder til udlægning af sommerhuse er i virkeligheden en meget kortsigtet indtægtskilde for kommunerne - kortsigtet fordi de relativt få indtægter på de naturmæssigt set kostbare arealer sælges for en slik i forhold til stedets egentlige værdi. Indtægter, der nok varmer et år i kommunekassen, men hvad så sidenhen?

Den skjulte dagsorden kan selvfølgelig være håbet om, at flere sommerhusområder kan konverteres til helårsbeboelser for efterlønnere , men der er også her grænser for det erhvervsfremmende i det grå guld.

Med helt andre fremadrettede briller på de rekreative naturpotentialer, som arealerne repræsenterer, kunne der med fokus på markedsføring af de fynske herlighedsværdier tværtimod skabes perler af små og store sundheds- og wellness-attraktioner, der kunne tiltrække både arbejdskraft, turisme og lokalt forbundne faciliteter, der med rette kunne kaldes erhvervsfremmende og danne grundlag for den tilflytning, der er altgørende for lokalsamfundets overlevelse og det, der egentlig efterspørges.

Nok er den lokale købmand tilfreds med en øget omsætning i sommermånederne, men ønsker som sine få "uddøende" naboer hellere et levende samfund året igennem.

Når dette nu er sagt, er det vigtigt at pointere, at der med begrebet wellness ikke menes fitnesscenter og badeland med salg af cola og fritter i pausen. Tværtimod kunne man forestille sig tilbud af en mere kontemplativ kvalitetsoplevelse, hvor de fysiske omgivelser, de sundhedsmæssige rehabiliteringstilbud og rekreation - blot for at nævne et eksempel - er flettet naturligt og nænsomt ind i landskabet.

Måske er bebyggelsen delvist nedgravet eller skjult i terrænet, og indeholder f.eks. kurophold for større danske arbejdspladser og virksomheder eller årsmødet for verdens førende forskning inden for sundhed. Ambitionerne skal være høje, og kravene til udformningen af byggeri og landskabsbearbejdning skal være nøje formulerede.

Stederne langs kysten skal prioriteres med omhu, der skal skabes visionære rum, der tilgodeser en afbalanceret sammensmeltning af landskab og arkitektur i de sårbare områder. Tilbuddene skal være så interessante, at de kan tiltrække et bredspektret publikum fra både ind- og udland.

For det er på tide, at Danmark markedsfører sig som et land med kvalitetsbetonede oplevelser i tråd med den markedsføring af Danmark, der ellers fremmes p.t. med hensyn til sundhed, design, arkitektur, forskning etc. Og når potentialet herefter er blotlagt og "brandet", følger den fremsynede investor trop.

Fyn har i kraft af sin ø-status og sit unikke landskab som helhed et uudnyttet potentiale som wellness-ø i ordets bedste forstand. Der er mulighed for at skabe en bred variation af tilbud fra herregårdsophold á la de portugisiske Pousadas (gamle borge, der er indrettede til eksklusive hoteller med ganske få værelser) over en nyfortolkning af badehotellet skjult i landskabet og decentrale rehabliteringssteder for sundhedsvæsnet til primitive overnatningssteder for kajakroere.

Hvad angår rehabilitering er sundhedssystemet i disse år inde i en forandringsproces, hvor der ikke kan være tvivl om, at både den forebyggende kur og den rehabiliterende del af et sygdomsbillede med stor fordel kan decentraliseres og komme yderområderne til gode. En viden, der kendes fra bl.a. Sverige, og som den danske sundhedspraksis vil fokusere på i fremtiden. Flere af de nu udlagte sommerhusområder kunne med fordel for lokalsamfundet udnyttes til disse formål

Det er derfor vigtigt, at de relativt få arealudlæg, der kan prioriteres i forhold til naturværdierne forbruges til de rette formål, til glæde for flest mulige.

Dette lægger et stort ansvar på forvalterne af det åbne land generelt og rejser spørgsmålet om, hvor administrationen af nye arealudlæg til byggeri skal placeres i fremtiden, samt nytænkning og samtænkning af fritid, turisme og naturværdier til gavn for de fleste.

Tiden er inde til en grundig debat og selvransagelse i alle rækker af det offentlige forvaltningssystem i forbindelse med den fysiske kommunesammenlægning såvel som hos os selv som forbrugere af naturen.

Man kan håbe at fagligheden og debatten om det fælles ansvar for vore eksisterende kyst- og naturpotentialer højnes og giver anledning til eftertanke i et bredere fagligt funderet forum i de fremtidige større kommuner, hvor helhedsbetragtninger går forud for meget kortsigtede små lokale gevinster.

En god anledning til at åbne øjnene for de muligheder, der på tværs af de på papiret kortlagte kommunegrænser og virkelighedens fysiske vandløb på lang sigt vil gavne enhver dansk regions udbud af særlige kulturmiljøer, egnsforskelle og skabe en tiltrængt oplevelsesmæssig diversitet langs den danske kyst, der er andet et blot 607 private ens sommerhuse. Thi det er ikke det, der vil bære det sydfynske erhvervsliv eller turisme ind i fremtiden.

Med andre ord er det vigtigt at fastholde og understrege eksisterende landskabelige kvaliteter, herunder det særlige kystlandskab, der ikke skal sælges ud af lokalt for enhver pris, men skal betragtes som en national ressource, der skal behandles med fløjlshandsker på, og som er endnu en moden overvejelse værd.

Hanne Bat Finke, Hemmerslev 5, Søndersø, er landskabsarkitekt, maa, mdl, plr.

Kysten er klar

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce