UNDERVISNING: Lærer Per Haugaard Digens kommer ufrivilligt til at give det bedste eksempel på, at det er nødvendigt med litteratur- og historiekanon (dvs. lister over, hvad eleverne skal møde i undervisningen). Han betegner min omsorg for historie, litteratur og sang som et "håbløst nationalromantisk korstog", idet han ikke mener, at fortiden er relevant for nutiden.

Et så kulturløst skolesyn skal naturligvis være tilladt, men skal ikke have lov at fattiggøre dansk-, historie- og musikundervisningen.

Bertel Haarder, undervisningsminister (V)