arbejdsmiljø

Ansatte i kommunerne er i høj grad positive, når de vurderer tilfredsheden med deres job.

Det viser bl.a. en Gallup-undersøgelse, hvor 92 pct. af de adspurgte svarer, at de er tilfredse. Det resultat er godt. Alligevel er et større fokus på arbejdsmiljøet i kommunerne naturligt og nødvendigt.

For som det øvrige arbejdsmarked står kommunerne over for en tid med mangel på arbejdskraft. I den situation er det altafgørende at kunne udnytte de eksisterende ressourcer fuldt ud; at kunne fastholde medarbejdere og forebygge fravær.

Arbejdskraftudfordringen er en brændende platform for arbejdet med trivsel. Stort set alle landets kommuner har derfor de senere år udarbejdet retningslinjer for sygefravær og taget temperaturen på trivslen.

Opgaven med at skabe trivsel bør ikke overlades til det traditionelle arbejdsmiljøsystem eller til den enkelte leder, da trivsel påvirkes af beslutninger om rammer og vilkår, som kræver handlinger fra topledelsens og kommunalbestyrelsens side.

Når trivsel skal have kommunalbestyrelsens opmærksomhed skyldes det to ting: For det første har kommunalbestyrelsen som arbejdsgiver en stemme i offentligheden og kan dermed være med til at viderebringe de mange gode historier om de kommunale arbejdspladser. Derudover har de politiske beslutninger stor indflydelse på medarbejdernes daglige arbejde.

Spørgsmålet er derfor: Hvordan kan kommunalbestyrelsen agere, så den understøtter arbejdspladser, hvor medarbejderne trives?

Kommunernes traditionelle arbejde med trivsel i arbejdsmiljøsystemet og i HR-funktionen bør løftes over i en ny form, hvor trivsel bliver en integreret del af den enkeltes ledelsesopgave, og hvor arbejdsmiljøet kobles til udviklingen af de enkelte fagområder og jobindholdet.

For at kommunerne kan håndtere udfordringerne, må det traditionelle arbejde med bedre arbejdsmiljø i højere grad gå hånd i hånd med kommunens øvrige udviklingsarbejde. Flere skal tage ansvar for at skabe trivsel.

Kommunalbestyrelsens gevinst er åbenlys. Sønderborgs borgmester Jan Prokopek Jensen har meget rammende beskrevet kommunalbestyrelsens nye dagsorden som en dagsorden præget af, hvorvidt Sønderborg Kommune kan tiltrække og udvikle de menneskelige ressourcer. Hvis ikke kommunen kan det, kan den ikke levere de serviceydelser, den er sat i verden til, og borgerne vil uundgåeligt rette blikket mod deres folkevalgte.

Den, der bør gå forrest, er kommunens direktion. Det er herfra, der skal sendes et signal om, at trivsel er prioriteret.

Til at understøtte dette, har KL sammen med 15 kommuner udviklet en strategi for, hvordan kommunerne - fra top til tå - kan arbejde med at fokusere på trivsel og derved skabe bedre arbejdsmiljøer, der både fastholder og tiltrækker medarbejdere til de kommunale arbejdspladser.
  • fyens.dk