Kommunal kulturopgave

Carsten Abild (V) - Amtsrådsvalg 2001

Kommunal kulturopgave

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Amterne har i mange år haft afgørende betydning for det regionale kulturliv. Fra 1. januar 2007 vil vi i stedet have fem storregioner, der stort set kun skal beskæftige sig med sygehuse. Det regionale kulturliv vil være overladt til enten staten eller kommunerne.

Men som kommunalreformen udmønter sig, ser det mere og mere ud til, at staten kommer til at styre kulturen. Så kommunerne må meget hurtigt på banen med det mål at påtage sig hovedansvaret for den regionale kulturudfoldelse efter 1. januar 2007.

At der er stor nervøsitet for den regionale kulturfremtid kom tydeligt frem på et møde i Odense forleden arrangeret af Danmarks Teaterforeninger. Temaet var, hvilke konsekvenser strukturreformen får for turnéteatret og dermed for provinsens teaterliv.

Et eksempel på kommende statsstyring: Fra at have ansvaret for ét teater, Det Kgl. Teater, får staten fra 2007 eneansvaret for yderligere 13: Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater, Det Danske Teater, Den Jyske Opera, Peter Schaufuss Balletten og hovedstadens syv teatre. Med eneansvaret følger retten til at udpege bestyrelsen. Desuden overtager staten finansieringen og ansvaret for det Det Rejsende Børneteater.

Flere regionale kulturområder er i samme situation.

Fyns Amt har i 2003 (det år, der har været ministeriets udgangspunkt for at snakke opgaver) brugt 17 millioner kroner på ikke lovbundne kulturopgaver i den fynske region. De fynske kommuner må nu hurtigst muligt på banen, så de kan tage over, når Fyns Amt må lukke og slukke.

Kommunerne og Fyns Amt må sammen arbejde for, at de kommende 10 fynske storkommuner den 1. januar 2007 kan: 1) fastholde de amtslige kulturmidler i det fynske område, 2) fastholde de nuværende amtslige initiativer, f. eks. instrumentbank, skolekoncerter, musikliv i øvrigt, Fynsk Kunstfond, Fynsk Kunstudvalg, diverse fynske kulturpriser, konserveringsordningen mv., 3) sikre et tværgående samarbejde mellem kulturinstitutionerne (kunstmuseerne, bymuseerne, bibliotekerne, med flere), 4) skabe mulighed for fælles markedsføring af kulturinitiativer, 5) sikre et tværgående samarbejde om fælles satsningsområder (børn og kultur, kultur og erhverv, fælles udstillingstemaer, film mv.), 6) sikre muligheden for at gennemføre særlige fynske kulturprojektet, der kan have karakter af nationale satsninger, 7) tiltrække, styre og udnytte statslige kulturressourcer, 8) sikre et tæt samarbejde mellem det fynske kulturliv og Kulturministeriet.

Disse initiativer og ressourcer må sikres gennem såkaldte kulturaftaler mellem kommunerne, Fyns Amt og Kulturministeriet. Afgørende er det også, at de kommende storkommuner opretter selvstændige kulturudvalg med eget kulturbudget.

Det er kommunerne, der efter amternes nedlæggelse må overtage ansvaret for det regionale kulturliv.

Carsten Abild, Strandvejen 50, Otterup, er amtsrådsmedlem (V), formand for U-K-udvalget.

Kommunal kulturopgave

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce