KV '17. Ingen talfusk fra Folkepartiet
Af: Jens Hald, Østerøvej 19, Nyborg, byrådskandidat for Folkepartiet Nyborg
Lokaldebat

Lokaldebat: Fr. Ellen M. Larsen kommer her i avisen (13. november, red.) med grove beskyldninger og beklikker os, at vi er talfuskere i Folkepartiet Nyborg, og i sin falske påstand plukker hun irelevante tal ud af en sammenhæng.

Vi har oplysningerne fra Nyborg Kommunes eget budget, skema nr. 6. Den yderste kolonne i skemaet udgør en ganske simpel oversigt over tilflyttere, fraflyttere, fødsler og døde, altså plus og minus.

Ved ganske almindelig regning, fratrækning og sammenlægning kommer kommunen frem til en ændring i indbyggertallet på 313 personer i 2015.

Dette tal indeholder tilgang af indvandringer og familiesammenføringer på 388 personer, som skal trækkes fra den egentlige tilvækst, og så får vi et minus på 75 personer.

Det, der er relevant for kommunen, er, om der er tilvækst eller afgang af personer, der med skatter bidrager positivt til kommunens økonomi. Indvandrere og familiesammenførte bidrager ikke til kommunens økonomiske vækst, da de er en stor omkostning. Derfor skal de selvfølgelig ikke medregnes.

Vi kan også, som fr. Larsen ønsker det, bruge kommunens budgettal for 2019. Her er situationen endnu værre, for her falder indbyggertallet endnu mere, fra 31.573 til 31.132 (tabel 7). Altså en yderligere tilbagegang på 440 personer.

Penge afsat til ældrepleje er i de sidste fire år faldet med 11 procent, svarende til 4200 kroner. pr. person, oplyser Danmarks Statistik.