K: Stil kystsikringsprojekt i bero


K: Stil kystsikringsprojekt i bero

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Lars Ole Valsøe, Det Konservative Folkeparti
Billede
Debat. 

Lokaldebat: Som det fremgik af medierne i sidste uge, så har regeringen og kommunerne indgået en ny aftale der også vedrører klimasikringsområdet. Denne aftale betyder, at ansvaret for klimasikring (herunder højvandsikring - som det er i Kerteminde) overgår fra Kystdirektoratet til kommunerne.

Derfor har Det Konservative Folkeparti anmodet om optagelse af følgende punkt på førstkommende byrådsmødes dagsorden: Af den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2018, fremgår det blandt andet af aftalens afsnit 7 - Vækst, Kystbeskyttelse og Klimatilpasning at: Regeringen og KL er enige om at beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg skal samles hos kommunerne, frem for den nuværende delte myndighed med Kystdirektoratet.

Det fremgår bl.a. af aftalen, at Regeringen vil udarbejde vejledende modeller for bidragsfordeling, som vil understøtte kommunerne i spørgsmål om udgiftsdeling mellem ejere i store kystbeskyttelsesprojekter. Endelig følger det, at Regeringen vil udarbejde en række vejledninger om tekniske anlæg og byggeri, som opføres i kystnære områder.

På baggrund af ovenstående, og aftalen i helhed, foreslås det at Byrådets beslutning fra den 27/4: Punkt 662. Stormflodssikring af Kerteminde, Kølstrup og Munkebo - endelig beslutning om at gennemføre kystsikring, sættes i bero, indtil ovennævnte vejledninger fra regeringen foreligger.

K: Stil kystsikringsprojekt i bero

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce