Ja, vi skal hjælpe flygtninge: Men vi skal også passe på vores velfærdssamfund


Ja, vi skal hjælpe flygtninge: Men vi skal også passe på vores velfærdssamfund

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Julie Skovsby, Trine Bramsen, Dan Jørgensen, Erik Christensen og Jan Johansen, MF for Socialdemokratiet, valgt på Fyn
Billede
Debat. 

Socialdemokratiet har altid kæmpet for velfærdsstaten. Vi stod i spidsen, da de første politiske reformer skabte bedre forhold for de dårligst stillede i samfundet. Vi har altid båret fanen højt og prøvet at sikre et samfund til gavn for flest muligt. Også nu og i fremtiden vil Socialdemokratiet kæmpe for og værne om velfærdssamfundet og danskernes tryghed. Det er lige netop det, der er udgangspunktet for Socialdemokratiets udlændingeudspil.Danmark har et ganske særligt og solidarisk system. Igennem vores velfærdssamfund passer vi på hinanden. Vi har en aftale om, at de bredeste skuldre bærer mest, så de svageste ikke bliver knust. For at vores velfærdssamfund kan fungere, er det nødvendigt, at der er en overvægt af brede skuldre. For få brede skuldre kan ikke beskytte og bære de mange svage. Og vores velfærdssamfund er under pres - blandt andet fra de massive flygtningestrømme, som Danmark har modtaget i de seneste år. I Socialdemokratiet mener vi, at Danmark kan og skal hjælpe ude i verden. Vi skal tage et ansvar for verdens flygtninge. Men vi skal gøre det med respekt for danskerne og det samfund, vi igennem mange år har bygget op i Danmark. Vi kan og skal tage imod og integrere flygtninge. Men antallet betyder noget. Det må vi se i øjnene og tage alvorligt.I dag vil kun de stærkeste og mest ressourcefulde flygtninge bevæge sig ud af krigshærgede lande og søge hele vejen op til Europa og bevæge sig til Danmark. De svageste flygtninge får kun krydset grænsen til deres hjemland, hvor de vil søge tilflugt. De vil i op til flere år bo i en interimistisk flygtningelejr uden adgang til tilstrækkelige fødevarer, basal hygiejne, hospitaler og uddannelse. Danmark bruger i dag langt de fleste ressourcer på flygtninge, som har haft midler til selv at komme herop. Imens sidder 90 procent af verdens fattigste flygtninge i nærområderne. Det er ikke et fornuftigt system.

Det system, vi har i dag, gør også, at mange mennesker bevæger sig ud på en farlig tur igennem Afrika, Mellemøsten og op til Europa. De fleste kommer i kløerne på menneskesmuglere, som har gjort flygtningekrisen til en guldgrube. Mens menneskesmuglerne kapitaliserer på flygtningestrømmene, har det betydet overgreb, vold og endda den visse død for mange af flygtningene. Middelhavet har været en gravplads for mange, der har begivet sig ud på overfyldte gummibåde arrangeret af menneskesmuglerne. Hvem husker ikke billedet af den treårige syriske dreng, Alan Kurdi, der blev skyllet op på den tyrkiske kyst i et forsøg på at nå Europa? Og hvor må det ikke have været forfærdeligt for de mennesker, som døde af iltmangel i ladrummet på en lastbil kørt af menneskesmuglere.

I Socialdemokratiet synes vi simpelthen, at det er forkert. Vi mener, at det er dybt uretfærdigt, at vi lader de svageste i stikken. Dem, som ikke har råd til at flygte, men har mest brug for hjælp. Vi mener også, at det er dybt uacceptabelt, at det nuværende asylsystem fører til, at flygtningene ender i menneskesmugleres klør og udsættes for vold, overgreb eller ender i døden. 10.000 er i løbet af tre år druknet på Middelhavet. Det skal vi simpelthen gøre bedre! Og det er netop derfor, at vi i Socialdemokratiet vil gøre op med spontane asylansøgere. I stedet vil vi leve op til socialdemokratiske idealer og hjælpe de svageste.

Helt konkret vil Socialdemokratiets opgør med spontane asylansøgere betyder, at det ikke længere skal være muligt at søge asyl i Danmark. I stedet mener vi, at FN skal spille en mere central rolle i fordelingen af flygtninge. De mennesker, som alligevel kommer til vores grænse, vil blive sendt til danske modtagecentre i Nordafrika. Her vil de opholde sig midlertidigt, imens deres asylansøgning blive behandlet. Hvis det viser sig, at de er flygtninge, vil de blive videresendt til FN-systemet. Såfremt de ikke er berettiget til asyl, vil de blive sendt hjem til det land, de kom fra.

Socialdemokratiet er meget opmærksomme på, at Danmark skal leve op til sine internationale forpligtigelser, Flygtningekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. En central forpligtigelse er, at man ikke må sende personer tilbage til et sted, hvor de risikerer politiske forfølgelse, tortur eller umenneskelig behandling. Det sikrer vi med modtagecentrene, hvor både modtagelse af asylansøgere og asylbehandlingen i modtagecentrene vil blive varetaget af danske myndigheder. Derudover vil vi være opmærksomme på, at en lang række grundlæggende rettigheder skal sikres. Menneskerne i danske modtagelsescentre vil være Danmarks ansvar - og det vil vi tage seriøst.

I stedet for at tage imod spontane asylansøgere, vil Danmark tage imod kvoteflygtninge igennem FN-systemet. Det konkrete antal kvoteflygtninge, Danmark kan tage imod, vil årligt blive vedtaget af regeringen og Folketinget på baggrund af information fra kommunerne om kapacitet i forhold til boliger, beskæftigelse og uddannelse. På den måde vil vi i Danmark kunne styre, hvor mange ikke-vestlige flygtninge og indvandrer vi kan tage imod og succesfuldt integrere. Det vil give os muligheden for at passe på vores velfærdssamfund.

I Socialdemokratiets udlændingeudspil lægger vi op til, at FN får en meget mere central rolle og styrket position. FN vil være afgørende i forhold til at modtage og behandle sager for flygtninge. De vil være nøgleaktøren i forhold til at fordele kvoteflygtninge mellem medlemslandene. Og de vil være helt centrale i forhold til at sikre gode forhold for flygtninge, der er i lejrene. Derfor er det også vigtigt, at FN bliver styrket økonomisk. Socialdemokratiet foreslår at hæve støtten til FN's flygtningeorganisation, så de bliver i stand til hensigtsmæssigt at løfte den omfattende opgave. De midler, som bliver sparet i Danmark i fraværet af spontane asylansøgere, vil vi sende til FN og de danske modtagecentre. På den måde gør vi en større forskel for flere udsatte mennesker.

I den ideelle verden ville ingen være nødt til at flygte fra deres hjem og familie. Virkeligheden er desværre en anden. Og Danmark ikke kan modtage alle verdens flygtninge. Vi bliver derfor nødt til at føre en fornuftig og human politik. Vi skal sikre den danske velfærdsstat og hjælpe flest mulige af verdens flygtninge. Det er netop de to mål, Socialdemokratiet prøver at opfylde i vores udlændingeudspil.

Ja, vi skal hjælpe flygtninge: Men vi skal også passe på vores velfærdssamfund

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce