Inklusion. Elever med særlige behov skal også have frit valg


Inklusion. Elever med særlige behov skal også have frit valg

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Merete Riisager (LA), undervisningsminister, Anni Matthiesen (V), børne- og undervisningsordfører, Henrik Dahl (LA), undervisnings- og uddannelse

Børnetopmøde i Bogense hallerne
Debat. 

Skolevalg: Alle unge fortjener at have et valg om, hvilken skole de vil gå på. Men sådan er virkeligheden ikke. I dag har børn og unge med særlige behov nemlig langt dårligere mulighed for at vælge en fri- eller privatskole end alle andre børn.

For modsat kommunale skoler har det offentlige tilskud til fri- og privatskoler i mange tilfælde ikke sikret skolerne et tilstrækkeligt økonomisk grundlag, for at tage i mod elever med særlige behov. Det har ført til, at visse skoler forhøjer forældrebetalingen eller endda arrangerer indsamlinger for at kunne tage i mod eleverne. Men det har også ført til, at mange frie skoler simpelthen bare har sagt nej. De har givet op i forhold til at løfte det sociale ansvar.

Og prisen? Ja, den har de unge mennesker, som allerede står med hænderne fulde af udfordringer, betalt.

Det handler om elever, der lider af eksempelvis autisme eller ADHD. Det handler om elever, som har særlige indlæringsvanskeligheder eller sociale udfordringer. Elever, som har brug for ekstra støtte for at kunne fungere i en skoleklasse.

De har mistet deres frie valg og muligheden for - ligesom alle andre børn og unge - at komme på den skole, de ønsker.

Det gør vi nu endelig op med.

Med finansloven for 2018 hævede vi driftstilskuddet til fri- og privatskoler med 71 mio. kr. øremærket til elever med særlige behov. Heraf blev 40 mio. kr. målrettet tilskud til specialundervisningselever, mens 31 mio. kr. blev afsat til et højere tilskud til inklusion af elever med særlige behov.

Og i Folketinget har vi netop førstebehandlet et lovforslag om fordelingen af tilskuddet til fri- og privatskolers inklusion af elever med særlige behov. Vi løfter tilskuddet til alle og målretter endvidere tilskuddet til de små skoler, så de også har et solidt økonomisk grundlag til at løfte inklusionsopgaven. Forhøjelsen af inklusionstilskuddet og vores forslag om målretning af tilskuddet skal bidrage til, at unge med særlige behov får mere frit skolevalg. At de får samme ret som alle andre.

Det frie skolevalg er vigtigt. Vi tror på, at både børn og forældre bliver gladere, når de frit kan vælge, hvilken skole, der er rigtig for netop dem. Forældre og børns skolevalg kan være baseret på særlige faglige udfordringer eller bestemte værdier, som man ønsker at lægge vægt på. Det handler ikke om, at de frie skoler skal konkurrere med folkeskolen. Det handler om, at de skal udgøre et alternativ til den. Privat- og friskoler sikrer mangfoldige skoleformer og muligheden for, at man kan vælge den skole- og undervisningsform, som passer bedst til ens barn.

Fri- og privatskoler har nogle helt særlige kompetencer, som også bør komme elever med særlige behov til gode. De frie skoler har forskellige identiteter, og de arbejder med læring og trivsel på vidt forskellige måder. Det er positivt. For børn er forskellige - og de har naturligvis forskellige behov.

Samtidig viser en undersøgelse lavet af Analyse og Tal, at friskoler er stærkt repræsenterede i landets allermindste byer. Den viser, at friskolerne er til stede i tyndtbefolkede områder, hvor der ikke er kommunale tilbud. Det fremhæves, at friskolerne i høj grad har en social og inkluderende profil, der rummer elever fra mange forskellige sociale baggrunde. Friskolerne løfter altså en vigtig opgave som lokalskoler.

Ved at forhøje og målrette inklusionstilskuddet til de frie skoler giver vi fri- og privatskoler bedre mulighed for at tage i mod elever med særlige behov. Vi pålægger dem et større socialt ansvar. Dermed kan vi sikre, at særligt udfordrede unge også får del i de frie skolers værdifulde viden og erfaringer.

Med vores nye tilskudsordning tildeler vi pengene til at inkludere elever med særlige behov på baggrund af skolens elevantal. Det betyder, at mindre skoler vil modtage større tilskud end de store skoler. Det gør vi, fordi en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut har vist, at de mindre skoler har en højere andel af elever med inklusionsbehov end de større skoler. De påtager sig et større socialt ansvar.

Inklusion er og bliver en vigtig opgave. Det er vigtigt, at vi har en folkeskole, hvor vores børn og unge ikke inddeles i A og B-hold. En folkeskole, hvor der er plads til forskellighed. Også når det gælder børn med autisme eller ADHD. De skal mødes i øjenhøjde, og de skal have de samme rettigheder som alle andre børn og unge.

Elever med særlige behov skal opleve, at de også har et frit skolevalg.

Inklusion. Elever med særlige behov skal også have frit valg

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce