Ikke råd til at sige nej


Ikke råd til at sige nej

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Af Jan Boyeviceamtsborgmester (K), formand for kulturudvalget, Herluf Trolles Vej 443, Odense SØ

BILLEDKUNSTRÅD: Den nye billedkunstlov trådte i kraft 1. juni og giver mulighed for regionalt at oprette et amtskommunalt billedkunstråd. Da der har været synspunkter i avisen imod oprettelsen af et sådant råd, og da der er blevet brugt uforståelige argumenter om, at man som amtspolitiker mister indflydelse, vil jeg redegøre for min holdning.

Den nye lovs formål er at støtte produktion og formidling af nutidig billedkunst i hele landet for at skabe en samlet politik inden for billedkunst på linie med de andre kunstarter, for eksempel musik, film, litteratur og teater. Man vil gavne billedkunsten og sikre tilstedeværelsen af billedkunst af høj kvalitet i Danmark i fremtiden.

Det centrale element er oprettelsen af et statsligt billedkunstråd, der skal fremme billedkunsten ved at yde tilskud til produktion og formidling af nulevende kunstnere. Rådet forventes at have opmærksomheden særligt rettet mod billedkunst for børn og unge, og det kan rådgive offentlige myndigheder i kunstfaglige spørgsmål.

Politikerne har været opmærksomme på at undgå for meget af det såkaldte københavneri, hvilket jeg især finder positivt. Derfor kan man i hver amt oprette et billedkunstråd, så man også regionalt får glæde af loven. Der har været talt om 300.000 kroner om året til de enkelte amtskommunale billedkunstråd foruden yderligere statslige tilskud til konkrete projekter og initiativer, herunder lokale udsmykningsopgaver.

Billedkunsten får et løft, og der kommer statslige midler til Fyn, hvis man nedsætter et amtskommunalt billedkunstråd. Jeg er heller ikke bekymret for, at det i højere grad bliver kunstnerisk sagkundskab på professionelt niveau, der på bekostning af partipolitiske synspunkter skal fremme den fynske billedkunst.

Amtets nuværende kunstudvalg kan ikke løse de opgaver, som er beskrevet i den nye lov. Omvendt er der intet til hinder for, at det i en eller anden form kan fortsætte sine opgaver med blandt andet at indkøbe kunst hos fynske kunstnere og fordele det til institutioner under amtet.

Der er derfor ingen saglige grunde til ikke at oprette et fynsk billedkunstudvalg, hvilket jeg vil anbefale, når mit udvalg behandler sagen 8. november. Man har ikke råd til at sige nej, idet man dermed frasiger sig muligheden for statslige midler til fynsk billedkunst og siger nej til en mulighed for at skabe nye sammenhænge og udvikling af amtets muligheder inden for billedkunst og kunstværker til glæde for alle fynboer.

Ikke råd til at sige nej

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce