"Hvad der ikke er svært, skal være nært" er et letkøbt slogan


"Hvad der ikke er svært, skal være nært" er et letkøbt slogan

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Anja Lund og Ulrik Sand Larsen, regionsrådsmedlemmer (V), samt Bo Libergren, regionsrådsmedlem og folketingskandidat (V)
Nils Mogensen Svalebøg
Debat. 

Reform: Regeringen har fremlagt et forslag til sundhedsreform. Forslaget indeholder flere gode forslag. F.eks. at uddanne flere sygeplejersker og praktiserende læger. Med flere ældre, flere kronisk syge og flere behandlingsmuligheder, er det rigtigt at uddanne flere i de personalegrupper, vi har mangel på i sundhedsvæsenet. Så vi glæder os over udsigten til flere læger og sygeplejersker, samtidigt med vi stilfærdigt gør opmærksom på, at manglen på kvalificeret personale skyldes statens underdimensionering af uddannelserne, i og med uddannelse er et statsligt anliggende.

Ligesom det faktisk er sundhedsminister Ellen Thrane Nørbys og Styrelsen for Patientsikkerheds ansvar at sikre, at det faglige niveau er i orden hos de udenlandske læger, de giver autorisation til at virke i Danmark. Det er besynderligt at forsøge at tørre ansvaret af på sygehusledelserne - ikke mindst i en situation, hvor man netop ønsker at centralisere styringen af sundhedsvæsenet.

Reformen lægger også op til at lægge flere opgaver ud i almen praksis og kommunerne. Hvis penge og personale følger med, er det en god ide. Første skridt er allerede taget i den overenskomst med de praktiserende læger, der trådte i kraft sidste år, som i større udstrækning lægger behandling af KOL og Diabetes ud i almen praksis. Men udlægning af opgaver er ikke et "quick-fix", der giver det hele for det halve. Hvis kvaliteten skal være den samme - så er prisen det nok også. I hvert fald har førnævnte udlægning af KOL og Diabetes ikke været en spareøvelse, men en anstrengelse for at sikre nærhed.

Og lad os i den sammenhæng understrege, at vi på det kraftigste tager afstand fra det letkøbte slogan om, at "hvad der ikke er svært, skal være nært". Opgaverne i almen praksis er netop nogle af de mest komplekse i hele sundhedsvæsenet, og der er ikke noget "nemt" i et behandle kroniske, ofte multisyge, patienter.

Reformen vil styrke samarbejdet mellem kommuner og region ved at etablere 21 sundhedsfællesskaber med kommuner, sygehuse og praktiserende læger. Lad os afsløre en hemmelighed: De 21 sundhedsfællesskaber findes allerede. I Syddanmark kalder vi dem samordningsfora. De er bemandet med embeds- og fagfolk, ikke politikere. Hvis sundhedsfællesskaberne oprustes med politisk repræsentation fra kommuner og region, og ikke mindst med midler til at sikre bedre samarbejde mellem sektorerne, vil vi hilse det velkomment. Vi vil dog også vove den påstand, at samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og almen praksis er bedre end sit rygte. I vores virke møder vi i hvert fald langt flere beretninger om gode oplevelser med sundhedsvæsenet, end det modsatte. Men vi skal selvfølgelig have fokus på, hvad der kan gøres bedre.

Hvad vi derimod ikke kan se meningen i, er at centralisere magten i sundhedsvæsenet og afdemokratisere styringen af sundhedsvæsenet. Forslaget går på at erstatte de 205 direkte folkevalgte regionsrådsmedlemmer med mindst 316 indirekte valgte og udpegede bestyrelsesmedlemmer i tre forskellige administrative niveauer. Ansvaret for 98 pct. af sundhedsvæsenets budget vil på den måde blive flyttet fra lokalt valgte regionsrådsmedlemmer, der hvert 4. år står direkte til ansvar for vælgerne, til bestyrelser, der er udpeget "oven fra", og som i den sidste ende kun står til ansvar over for ministeriet og ministeren i København. Og hvem man står til ansvar for, betyder rigtig meget for de beslutninger, der bliver taget.

Vi kan forstå, at der hos visse folketingsmedlemmer er interesse for, hvad det "koster" at drive de 5 regionsråd. Svaret er 0,06% af sundhedsvæsenets budget. Om det er meget eller lidt overlader vi trygt til læserne at bedømme. Vi tillader os i øvrigt at tvivle på, om udpegede, "professionelle" bestyrelsesmedlemmer og indirekte valgte, kommunale repræsentanter, forventes at arbejde gratis?

Hvem er i øvrigt de bestyrelsesmedlemmer, der er "professionelle" i at afveje faglige og økonomiske hensyn med hensynet til befolkningens ønsker? Det er vel netop - folkevalgte...

Vi tænker styringen af sundhedsvæsenet er for vigtig en opgave at centralisere og afdemokratisere.

"Hvad der ikke er svært, skal være nært" er et letkøbt slogan

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce