Tre pluk fra bogen om Kim Wall: 'Om natten er der ingen nåde'