Hovedstadsborgmestre i brev til regeringen: Jyderne skal ikke have flere penge


Hovedstadsborgmestre i brev til regeringen: Jyderne skal ikke have flere penge

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


På vegne af de 34 kommuner i hovedstadsområdet, borgmester Steen Christiansen (Albertslund), borgmester John Engelhardt (Glostrup), borgmester Jo

Billede
Debat. 

Kære medlemmer af regeringen

Vi skriver til Jer, fordi debatten om udligning risikerer at få voldsomme negative konsekvenser for en række kommuners økonomi, herunder også for kommunernes tilskyndelse til at skabe gode rammer for erhvervslivet.

Udligningen er i forvejen høj Udligningen overopfylder allerede i dag grundlæggende sit formål og overfører hvert år stadigt flere midler fra Hovedstadsområdet til resten af landet. I 2018 sender hovedstadskommunerne 13,3 mia. kroner til kommunerne i resten af landet. Vi glæder os over, at det går godt i Danmark. Beskæftigelsen når rekordhøjder og ledigheden er lav særligt uden for hovedstadsområdet, hvor den socioøkonomiske belastning også er lavere. Der for er det heller ikke rimeligt, at en familie i hovedstadsområdet, der i forvejen har færre penge til rådighed til sig selv end en tilsvarende familie i Jylland, skal ikke betale endnu mere til Jylland.

Justering af udligningssystemet skal sikre, at refusionsomlægningen ikke giver utilsigtede forskydninger i kommunernes økonomi. Derudover fremgår det af kommissoriet, at justeringen skal ske under hensyntagen til at undgå uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter. Udgangspunktet for udligningssystemet skal derfor bygge på faglige analyser og sikre, at kommunerne har incitamenter til at yde en indsats - inden for både uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet.

Kommunerne skal belønnes for at sikre at alle børn klarer sig godt i folkeskolen samt for at sikre en god overgang mellem folkeskolen og ungdoms- og erhvervsuddannelser, således at uddannelsesniveauet generelt kan højnes. Desuden skal der være de rette incitamenter i beskæftigelsesindsatsen, så borgeren bliver selvhjulpne i stedet for at havne på langvarig offentlig forsørgelse. En kommune skal også have en gevinst ved høj beskæftigelse og høj indkomst i kommunen.

Kommuner, som skaber så gode rammer for erhvervslivet at antallet af arbejdspladser stiger, skal også belønnes. Derudover skal der også sikres finansiering til de kommuner, som har en høj koncentration indbyggere med ikke-vestlig baggrund. Disse borgere har ofte et lavt uddannelsesniveau og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilstrækkelige midler er i den sammenhæng en forudsætning for, at intentionerne i regeringens ghettoudspil skal lykkes. Endeligt skal sikres, at udligningssystemet i særlig grad målrettes de kommuner, der er særligt vanskeligt stillet.

Hvis regeringen ønsker at prioritere flere midler til udvalgte områder i Danmark skal det ikke ske på bekostning af hovedstadsområdet, hvor bidraget til resten af landet i forvejen er stort og hvor en række kommuner løfter en stor social opgave. En politisk prioritering af midler bør derfor finansieres via statskassen ved at udligningssystemet tilføres ekstra finansiering.

Hovedstadsborgmestre i brev til regeringen: Jyderne skal ikke have flere penge

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce