Hele værdikæden forskes

Bent Claudi Lassen

Hele værdikæden forskes

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

SVINEPRODUKTION: Forleden blev et af EU's største fødevareforskningsprojekter nogen sinde skudt i gang. Projektet skal løbe over fem år og har et samlet budget på næsten 180 mio. kr.

Projektet ledes af professor Anders H. Karlsson fra Landbohøjskolen i København og handler om at fastholde og udvikle kvalitet af svinekød i hele værdikæden. Både den nyeste viden om genetik og biologi såvel som forbrugerne og deres adfærd samt udviklingen af grundlaget for nye produkter kommer til at spille en væsentlig rolle i projektet.

Jeg nævner dette, fordi det synes at være en fremherskende myte, at dansk svineproduktion er gammeldags, miljøbelastende, med ringe samfundsbetydning og med meget lavt videnindhold. Myten er så udbredt, at hvis man vil have opmærksomhed og score nogle billige politiske point, skal man blot kritisere dansk svineproduktion. Læs Johannes Lundsfryd Jensens indlæg 10/1 som et godt eksempel herpå.

Den danske svinebranche er med i førnævnte forskningsprojekt, bl.a. fordi Danmark er førende, når det gælder fødevareforskning, herunder forskning vedrørende svinesektoren fra og med forbrugerne og deres ønsker tilbage til svineproduktionen, miljøet m.v. Hertil kommer, at Danmark er verdens største eksportør af svinekød og er et flagskib i vores meget store fødevareproduktion.

Det skaber stor respekt internationalt, og har formentlig haft stor betydning for, at EU's beslutningstagere har valgt at forankre projektet ved Landbohøjskolen.

Men dansk svineproduktion kan naturligvis kun bestå og udvikle sig, hvis det sker med respekt for det omgivende samfund. Derfor har vi været - og er fortsat - meget optagede af at mindske både miljøbelastningen og lugtgenerne fra svineproduktionen.

Johannes Lundsfryd Jensen hævder, at udledningen af kvælstof er stigende, men det er helt forkert. I tæt samarbejde med myndighederne er det faktisk lykkedes os at reducere ammoniakfordampningen med godt 30 pct. siden 1995. I samme periode er gødningsforbruget stort set halveret.

Johannes Lundsfryd Jensen hævder også, at teknologi til lugtreduktion ikke indgår i den politiske debat, men det må skyldes, at han har overset, at Folketinget for nylig har vedtaget en ny miljølov, der netop indeholder nogle meget stramme lugtkrav.

Der foregår allerede i dag en stor forskningsindsats i udvikling af lugtreducerende teknologier, og alle kendte teknologier bliver for tiden testet i danske svinebesætninger.

Denne intensive indsats vil frembringe yderligere viden og løsninger på lugt- og miljøområdet, så jeg er helt enig med såvel Johannes Lundsfryd Jensen som Anders Krogh, at noget må der gøres.

Hele værdikæden forskes

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce