Gør noget for landsbyerne


Gør noget for landsbyerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Landsforeningen "Landsbyerne i Danmark" opfordrer Folketingets politiske partier til at nedsætte en Landsbykommission, efter Folketingsvalget at oprette et landsbyministerium og udnævne en minister for landsbyer og landdistrikter.

Sidste kommunalreform i 1970 var hård ved "livet på landet". Mange skoler, nærbutikker, posthuse, allehånde butikker, foreninger, arbejdspladser, håndværkserhverv m.v. måtte lukke. Det var ikke mindst kommunalreformens følgelovgivning, f.eks. by- og landzoneloven, der gjorde det svært for landsbysamfundene at få del i udvikling og vækst.

I landzonen (landsbyer og landdistrikter) måtte der ikke bygges nye boliger og ikke oprettes nye erhverv. Kun landbrug, skovbrug og fiskeri var tilladt. Erhverv, der mekaniserede, rationaliserede og omstrukturerede med det til følge, at mange arbejdspladser blev nedlagt. Hermed blev landsbysamfundene til afviklingsområder og bysamfundene til udviklingsområder.

I 1977 nedsatte daværende miljøminister Niels Matthiasen efter et møde med landsbybevægelsen en Landsbykommission (skulle vurderer landsbysamfundenes fysiske problemer) og et Forsamlingsudvalg (skulle beskrive de kulturelle og folkelige udfoldelsesmuligheder).

På baggrund af kommissions- og udvalgsarbejdet blev de mest snærende lovgivningsmæssige bånd i de efterfølgende år løsnet, og forsamlingshuskulturen, den frivillige lokale indsats, foreningslivet og lokalsamfundenes mange ildsjælene mere værdsat. Den 11. marts 1993 holdt Folketinget sin første landsbydebat efter kommunalreformen i 1970, og et enigt Folketing pålagde regeringen at virke for udvikling og vækst i landsbyer og landdistrikter.

Der er i vore landsbyer og landdistrikter i dag store udviklingsmæssige, kulturelle og folkelige ressourcer, f. eks. omkring 65 million tomme bolig- og erhvervskvadratmeter. Mange af disse kan anvendes til bolig, feriebolig og alle hånde nye arbejdspladser. Andre skal nedrives og gerne uden, at der landskabsmæssig sker store forringelser eller der opstår ruiner.

En sådan indsats kræver ikke alene lovgivningsmæssigt en stor koordineret indsats (f. eks. ministerierne imellem), men også praktiske anvisninger og samarbejde med storkommunerne.

En landsbykommission bør også beskæftige sig med nærdemokratiet set i lyset af kommunalreformens mere end halvering af aktive politikere. En reduktion, der i særlig grad vil ramme lokalsamfundene. Denne debat er landet over allerede i fuld gang, og der er forslag om oprettelse af lokalråd, landsbyråd, sogneråd m. v.

Landsbysamfundene er parate til et konstruktivt samarbejde med politikerne om udvikling og vækst i landsbyer og landdistrikter og er klar til at yde en stor, frivillig indsats.

"Landsbyerne i Danmark" skal derfor opfordre Folketingets politiske partier til nedsættelse af en Landsbykommission, der inden et år skal udarbejde en rapport. Landsforeningen opfordrer ligeledes til oprettelse af et landsbyministerium og udnævnelse af en landsbyminister.

Carsten Abild, Strandvejen 50, Otterup, er talsmand for "Landsbyerne i Danmark".

Gør noget for landsbyerne

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce