Globalisering?


Globalisering?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Ordet global er latin og betyder: Helheds-, jord - eller verdensomspændende. Når man derfor bruger dette ord i en lokal arbejdskonflikt, virker det som en stopklods på al videre forhandling.

Stærkest kommer det frem, når arbejdsgiveren udtaler: "Den globale internationale konkurrencesituation har desværre sat vor virksomhed i en sådan situation, at vi er nødt til at flytte væsentlige dele af vor produktion til områder på kloden, hvor lønniveauet er lavere." Herefter forstummer al videre debat, underforstået: "Man kan virkelig ikke ulejlige hele verden med vores små arbejdskonflikter".

I min verden har dette intet med globalisering at gøre. Det er ren og skær manipulation med ord, hvor formålet er at udøve den traditionelle kapitalistiske gevinstmaximeringstanke, som pr. definition er så kortsigtet som gevinsterne og tabene på aktiemarkedet.

De østeuropæiske lande havde en begrundet forventning om, at de ved medlemskab af EU ville forbedre deres generelle levestandard. Det sker ikke så længe, de rige lande i EU udnytter den billige arbejdskraft. Lige i øjeblikket eksporterer østlandene derfor deres arbejdsløshed til os og får intet til gengæld.

Her har "Et nyt socialdemokrati", og en ny international fagbevægelse for alvor fået et arbejds- og virkefelt. Et område hvor vi slet ikke har set dem markere sig.

Hvis Poul Nyrup virkelig vil vise sin berettigelse i EU, kunne han jo starte med et politisk handlingsprogram inden for områderne beskatning, beskæftigelse, økonomisk udjævning, ret til arbejde, ret til uddannelse og ret til et sted at bo. Som en forlængelse kunne han indføre tiltag til en standsning af den fremskredne afvikling af velfærdsstatens goder.

Dette kan gøres ved at indføre minimumslønninger, arbejdstid, og faglig uddannelse for alle unge. Men lige nu er han nok mere beskæftiget med den godt camouflerede religionskrig om Tyrkiet, nøje planlagt i skyggen af EU's langsigtede politik til sikring af kapitalens frie bevægelighed - aldeles og fuldstændig i modstrid med hvad medlemslandenes befolkninger ønsker.

Så vidt, jeg forstår, har Poul Nyrup en ledende position i de europæiske socialdemokratier. Var han "karl for sin hat" så samlede han EU's fagforeninger og fik koordineret deres åbenbare fælles interesser. Socialhistorien dokumenterer til fulde, at en social politik som sådan er umulig uden en social bevægelse. Spørgsmålet for alle, som i dag ønsker et socialt EU til forskel fra et bankernes EU, er derfor, om socialdemokratierne i medlemslandene kan, eller rettere sagt vil, etablere en sådan bevægelse.

Sandheden er, at de europæiske fagbevægelsers samarbejdsorgan stort set intet har foretaget sig for at imødegå arbejdsgivernes fremmarch. Arbejdsgiverne derimod har organiseret en magtfuld pressionsgruppe, der har stor lydhørhed i Bruxelles - og som med alle til rådighed stående midler bekæmper de arbejdskampe, strejker og demonstrationer, der måtte opstå.

På den baggrund fortsætter vi her i lille pæne Danmark med at tro på, at den "globale udvikling" er noget, vi bare må affinde os med.

Hans Winkel, Frederiksøvænget 2, Middelfart.

Globalisering?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce