BEREDSKAB: { Nyrup satte fokus på terrorbekæmpelse som valgtema, da han udskrev folketingsvalget. Kristeligt Folkeparti er enig i, at det hjemlige terrorberedskab skal styrkes, men vi må ikke glemme det menneskelige beredskab på grund af frygten for terror. Der er hårdt brug for at sætte de menneskelige værdier i centrum. KRF vil sikre dette blandt andet ved et års barselsorlov og tid til omsorg i ældreplejen. Vi skal tænke langsigtet og derfor huske de menneskelige værdier, der er langt mere end det, der kan måles i kroner og øre.

Marianne Karlsmose folketingskandidat (KRF), Egeparken 14, 2.tv., Odense NØ