Ghettoer. Vi har glemt at fortælle om danske normer


Ghettoer. Vi har glemt at fortælle om danske normer

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Uffe Clausen, tidl. vicepolitikommissær, Hjortevej 8, Korup
Billede
Debat. 

Ghettoer:

Når en del af Mellemøsten og dens muslimske og patriarkalske kultur er flyttet til Danmark, vil det uundgåeligt skabe store problemer i de områder (ghettoerne), hvor de mere rabiate muslimer har fået mulighed for at skabe parallelsamfund.

Vi har været alt for flinke. Vi har ikke sat danske normer højt nok. Vi har ladet os køre over og har efterkommet de muslimske krav om særbehandling, som ikke er forenelig med dansk kultur og tankegang.

De pågående muslimer ved, hvad de vil, og de styres af imamer, der også ved, hvad de vil, nemlig fremme islam på deres måde.

Vi må se det i øjnene.

I alt for mange år har vi bestræbt os på som samfund at forstå muslimerne. Vi har været imødekomne, og vi har helt glemt at fortælle, hvad der er dansk kultur. Derfor ser vi kultursammenstød, som fylder meget i den offentlige debat, og som er et stort problem. Og hvor kriminaliteten florerer ved bandedannelser m.v.

Vi må som dansk samfund stå sammen og sætte den danske dagsorden, inden det hele løber helt løbsk.

Der er alt for mange i det offentlige, som er i kontakt med de utilpassede muslimer, som har udvist en misforstået tolerance og har beskyttet dem, så de har fået lov til at fastholde og udvikle deres kultur trin for trin ud fra devisen: Vi kræver og vi forventer, og vi vil have vores kultur fremmet og integreret på vores betingelser og uden respekt for det danske samfund. For går den, ja, så går den. Og det er jo gået hidtil. Politikerne bærer også et kæmpe ansvar.

Der er sagsbehandlere i socialforvaltningerne, skolelærere, pædagoger, politifolk og ansatte i boligforeningerne m.v., som bør stille sig selv det spørgsmål, om de har været gode nok til at fortælle, hvordan man gør i Danmark, og hvordan danskerne meget generelt ser på de muslimer, som absolut vil vise sig frem og stille krav som muslimer. Ser vi det fra andre udlændinge? Har vi set det fra det jødiske samfund? Nej.

For min skyld må muslimske kvinder gerne gå med slør og i muslimsk klædedragt, men de skal være klar over, at det ikke hører til vestlig kultur, og at vi ser anderledes på dem, fordi de signalerer, at de underlægger sig deres mand, der som patriarken bestemmer alt og også udøver vold, hvis de finder det nødvendigt. Og det er så udansk, som noget kan være. Flere muslimske kvinder har da også taget bladet fra munden og fortæller, hvordan der leves i disse undertrykkende og middelalderlige kulturer.

Ser man på ghettoerne, kendetegnes de mange steder ved de mange parabolantenner på boligblokkene, der signalerer Mellemøsten i Danmark, og her bor vi muslimer uden hensyntagen til de etniske danskere.

Kommer man i de muslimske hjem, leves der mange steder i et lukket familieenhed, hvor TV kører fra morgen til aften ofte på de arabisksprogede kanaler, som stort set kun videregiver islamisk kultur. Og så lever man på den måde fortsat i Mellemøsten i Danmark. Børnene går i dansk vuggestue, børnehave og skole, men er vanskeligt integrerbare, fordi de oplever noget andet i deres hjem, hvor moderen ofte ikke forstår ret meget dansk og ikke har tilstrækkelig vilje til og muligheder for at lære dansk. For det er jo ikke det, hun skal. Hun skal betjene patriarken og føde børn. Og så skal hun leve på kontanthjælp.

Muslimerne får lov til at sætte dagsordenen, fordi de kan være hæmningsløse, og fordi mange frygter dem.

Politi og brandvæsen angribes af muslimske knægte, så man ikke uden større styrker tør færdes i ghettoområderne, når der er ballade. Igen er det de aggressive muslimer, der får lov til at sætte dagsordenen, for politiet har mistet grebet om områderne, hvor politiet ikke er respekteret som en autoritet, man skal rette sig efter. Politiet og myndighederne er fjenden, og muslimske unge mænd har ingen respekt for kvindelige politifolk eller for kvinder som offentlig myndighed i det hele taget.

Vil integrationen lykkedes? Nej, ikke hvis det fortsætter som hidtil, hvor man bare poster en masse penge i mange ubrugelige projekter.

Der skal lukkes for pengestrømmen, og der skal strammes gevaldigt op.

Politiet skal kunne patruljere til fods og må have udvidede beføjelser til at skride ind overfor de utilpassede unge kriminelle. Og det kan i mine øjne blive nødvendigt at udstede lokale ordensbekendtgørelser i de udsatte områder, så politiet lettere kan foretage frihedsberøvelse, visitationer og ransagninger, ligesom man bør kontakte forældre og kalde dem til en kammeratlig dansk samtale, hvor de får at vide, hvordan vi lever i Danmark, og hvordan vi forventer, at de udøver deres forældreansvar. Og det skal være muligt at fjerne umulige og kriminelle børn i en periode til opdragelse under kyndig vejledning. Systemet skal virke i samarbejde her og nu og ikke efter lang og bureaukratisk sagsbehandlingstid.

Endelig må boligforeningerne medvirke og udforme en husorden i de udsatte boligområder, som kan regulere, hvordan vi kan bo sammen med gensidig respekt for hinandens liv og ejendom. Og kan man ikke efterleve det, må man flytte til et andet sted, som kommunen anviser.

Ghettoer. Vi har glemt at fortælle om danske normer

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce