Gartnerier og fjernvarme


Gartnerier og fjernvarme

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Den 27. august 2008 vedtog Odense Byråd en ny Miljøpolitik. Den indeholder bl.a. en klimastrategi, som forpligter os til at udarbejde en klimaplan, der beskriver, hvordan Odense på sigt kan blive CO2-neutral.

Det vil kræve en stor indsats af mange aktører, og der vil blive brug for alle gode initiativer. At undgå oliefyring på gartnerierne og i stedet få dem tilsluttet fjernvarmenettet og udnytte den varme, der i dag blot køles væk i Fjorden, er i den sammenhæng et helt oplagt initiativ.  

Jeg har derfor rettet henvendelse til Klimaministeriet med en opfordring om, at de arbejder nationalt på at få fjernet barriererne for, at fjernvarmeløsningen kan blive økonomisk rentabel for gartnerierne.

Nationalt er der store udfordringer i at nå de danske CO2-mål, og der er et godt potentiale for CO2-reduktion at hente hos gartnerierne både i Odense, men i særdeleshed på nationalt plan.

Der er altså både store miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele ved, at flere gartnerier kan erstatte deres nuværende individuelle opvarmning baseret på fossile brændsler med fjernvarme.

Samtidig vil det gavne konkurrenceevnen for gartnerierhvervet, så der er tale om en virkelig god sag.

Alene omkring Odense er der 5-10 potentielle gartnerier, som med fordel vil kunne tilsluttes fjernvarmenettet som erstatning for deres nuværende individuelle oliefyring.

Fjernvarmen i Odense produceres jo i dag på Fynsværket som en slags sidegevinst til elproduktionen, og man får på den måde en meget høj energiudnyttelse. Den varme, der ikke anvendes, bortkøles som overskudsvarme i Odense Fjord. En del af denne overskudsvarme kan med stor gavn for miljøet erstatte den varme, som gartnerierne i dag producerer ved individuel olie eller kulfyring.      

Der kan på nationalt plan hentes en væsentlig CO2-reduktion ved, at gartnerier, der tidligere har brugt fossile brændsler til opvarmning i drivhusene, bliver koblet på fjernvarmenettet. Kun cirka en tredjedel af de danske gartnerier er i dag opvarmet via fjernvarme fra de store kraftværker.

Der er desværre to nationale barrierer, der hindrer at gartnerierne vælger denne løsning: CO2-kvotesystemet og de store anlægsudgifter, der er forbundet med overgang til fjernvarme.

Der er lavet en ændring af CO2-kvotesystemet, der betyder, at hvis gartnerier skal kobles på fjernvarmenettet, skal de købe dyre CO2-kvoter.

Det er en stor økonomisk udgift for gartnerierne, og det er en af de medvirkende årsager til, at det ikke er rentabelt for dem at koble sig på fjernvarmenettet.

Desuden er der meget store anlægsinvesteringer forbundet med at blive koblet på fjernvarmenettet bl.a. til rørlægning og indretning af gartnerierne. Det er udgifter, som gartnerierne selv skal betale. Tilbagebetalingstiden (5-7 år) er for lang til, at det er rentabelt for gartnerierne at gøre det.

Jeg har opfordret Klimaministeriet til, at de ser på mulighederne for en tilskudsordning til anlægsinvesteringer samt på at ændre de begrænsninger, der ligger i det nuværende CO2-kvotesystem. Jeg håber, at der med baggrund i min henvendelse nu sættes gang i de nødvendige tiltag, så flere gartnerier fremover vil få mulighed for at udnytte fjernvarme til gavn for klimaet, som jo er den største aktuelle udfordring for os alle.

   

anker boye

Rådmand (S), Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen

Gartnerier og fjernvarme

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce