Fyn skal oppe sig


Fyn skal oppe sig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Hvad skal Fyns industrier leve af? Svaret er både forbedret produktivitet og øget investering i forskning og udvikling. Der skal satses på individuelle produkter, der bl.a. baserer sig på oplevelser.

På DI Fyns årsdag den 26. april var temaet "Hvad skal industrien leve af" i årene der kommer, et tema, der er vedkommende for os alle. Jeg er overbevist om, at vi alle har en fælles interesse i at sikre sunde og konkurrencedygtige virksomheder, som skaber værdi, velfærd og beskæftigelse her på Fyn.

Dagens emne er specielt aktuelt, fordi udviklingen i vor omverden - og især i Fjernøsten - går så hurtigt. Hvis vi fortsat skal sikre vort velfærdssamfund, er vi ikke alene nødt til at følge med udviklingen - vi er også nødt til at være foran.

Globaliseringen er blevet en del af vor hverdag. Vi køber alle varer eller ydelser uden megen interesse eller viden om, hvor de er fremstillet. Jeg tror ikke, at jeg bruger for store ord, når jeg siger, at såvel industrien som hele samfundet er i fuld gang med et paradigmeskift. Forstået på den måde, at vi i disse år forlader industrisamfundet og bevæger os ind i et nyt samfund, som vi kender under flere navne - eksempelvis vidensamfundet, informationssamfundet og it-alderen.

Man kan måske udtrykke det så enkelt som, at for danske virksomheder betyder dette, at vi må koncentrere os om at levere produkter og serviceydelser med højt og individualiseret videnindhold. For samfundet betyder det en øget efterspørgsel efter veluddannet arbejdskraft samt den bedste kommunikations- og infrastruktur.

Globaliseringen er mulig, fordi kommunikation bliver nemmere, fordi toldbarrierer nedbrydes, og fordi den globale infrastruktur forbedres. Globaliseringen gør også det internationale samfund rigere, men det stiller samtidig krav både til virksomheder og samfund om at kunne følge med.

Dansk Industri har gennemført en samlet vurdering af, hvor godt Danmark for øjeblikket klarer den globale udfordring og formår at skabe vækst og udvikling. Danmark opnår en niendeplads blandt 29 OECD-lande. Vi har dermed et relativt godt udgangspunkt for udnyttelse af globaliseringens muligheder.

Danske virksomheder er generelt gode til at udnytte globaliseringens muligheder. Danmark har et af verdens højeste velstandsniveauer. Samtidig er danskerne dem, der forholder sig mest positivt til globaliseringen. Både virksomheder og borgere er generelt positive over for globaliseringen og ser flere muligheder end trusler i forbindelse med, at Danmark skal ruste sig til den nye internationale arbejdsdeling.

Det mest urovækkende er, at Danmark, sammen med lande som Tyskland og Belgien, skiller sig ud med dår ligere rammevilkår end de fleste konkurrentlande, når det gælder omkostningsniveauet.

Det er derfor vigtigt også at fokusere på, hvordan vi kan fremme udviklingen her - både som virksomheder og i samfundet. Vi har to vinkler hvorfra vi kan identificere den nødvendige udvikling.

Dels har Dansk Industri lavet en række analyser, hvor globaliseringsparatheden i danske regioner holdes op mod hinanden - dvs. vi kan se på det ud fra tørre tal. Dels holdt vi i 2004 en idékonference om globalisering for et bredt udsnit af erhvervsfolk, politikere og uddannelsesinstitutioner på Fyn. Konferencen gav også sit bud på hvilke udfordringer vi har.

DI's regionale analyse fokuserer på, hvor fynske virksomheder bør udvikle sig. Den regionale analyse viser, at Fyn ikke kan betragtes som en globaliseringsparat region i Danmark. Når vi sammenligner regionerne ser vi, at både det sydlige Jylland, København og Århus-området er længere fremme, end vi er på Fyn.

Vi kan prale med, at fremstillingsvirksomhederne på Fyn er meget eksportorienterede, og at vi eksporterer for over 20 mia. kr. om året - hvilket svarer til ca. halvdelen af det, vi producerer. Det betyder, at vi er det mest eksportorienterede område i Danmark. Det er fint i dag, men til gengæld bør såvel fynske virksomheders produktivitet som deres produktivitetsudvikling forbedres. Analysen viser også, at virksomheder i alle andre dele af landet investerer mere i forskning og udvikling, end vi gør på Fyn, selv om fynske virksomheder generelt ligger i top med hensyn til samarbejde med udenlandske videns- og forskningsinstitutioner.

Både virksomheder og samfund må indstille sig på omstilling, og det er derfor meget glædeligt, at kommunerne har grebet muligheden i forbindelse med kommunalreformen og fundet sammen i større kommuner. Vi mener klart, at kommunalreformen giver mulighed for de forbedringer i erhvervsservice og erhvervsfremme, der er så hårdt brug for.

Vi havde gerne set færre kommuner, end det nu bliver til, idet vi ikke kan se bort fra, at Fyn kommer til at konkurrere med kommuner som ny Esbjerg med 110.000 indbyggere og ny Kolding med 85.000 indbyggere om at tiltrække virksomheder.

Jeg håber, at organiseringen i de nye kommuner på Fyn vil give anledning til en bedre vurdering af den offentlige sagsbehandling, end den bedømmelse vi ser i den undersøgelse, vi lige har gennemført. Her uddeler de fynske virksomheder de dårligste karakterer i landet.

Vi må ikke underkende betydningen af dette image, når Fyn skal være attraktiv for iværksættere og nye virksomheder. Men blot i forlængelse af dette konstatere, at der procentuelt bliver etableret færre virksomheder på Fyn end i Trekantområdet, Århus og København.

Samtidig er DI Fyn tilhænger af en stor og slagkraftig Syddansk Region. Hermed får vi en region med 1,2 mio. indbyggere, som i indflydelse bør kunne matche Hovedstadsområdet og Midtjylland - dvs. en region, som kan understøtte den erhvervsudvikling, vi har hårdt brug for.

Vi ser ingen modsætning mellem at støtte en stærk regional udvikling og samtidig huske, at vi har et tilhørsforhold til Fyn. Men hvis vi ønsker indflydelse på dansk eller nordeuropæisk erhvervsudvikling, må vi konstatere, at den nye region Syd med sine 1,2 million indbyggere stadig hører til blandt de mindre områder.

Vi ser derfor frem til et seriøst og konstruktivt samarbejde om den regionale erhvervsudvikling i ét nyt vækstforum for hele Syddanmark.

DI's idékonference i november 2004 gav sine bud på Fyns udfordringer:

Vi skal arbejde med den fynske mentalitet, hvor konferencens budskab var "Op med overliggeren".

Vi skal have mere viden ind i virksomhederne, hvor der skal ansættes flere højtuddannede, og der skal etableres mere samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder.

Vi skal have en større politisk fokusering på erhvervsfremme. Vi skal have en bedre iværksætterkultur, hvor vi skal være meget bedre til at udnytte mange af de muligheder vi allerede har på Fyn.

Sidst men ikke mindst skal Fyn være et attraktivt sted at bo.

Hvad skal industrien leve af på Fyn?

Vi vil fortsat have større globale industrivirksomheder baseret på stordrift. Disse virksomheders marked er globalt, og de vil naturligt udnytte deres globale netværk til at fremskaffe produkterne. De vil vise en vækst i omsætning, men næppe en større ændring, når det drejer sig om antallet af arbejdspladser.

Her vil væksten derimod komme fra virksomheder, som kan supplere et fysisk produkt med videnindhold. Det vil være virksomheder, som satser på tilpassede og individuelle produkter, kendetegnet ved uafbrudt innovation, høj grad af digitalisering og intelligens. Dertil kommer produkter, der baserer sig på oplevelser.

Derudover vil der naturligvis fortsat være behov for mange virksomheder, som skal servicere erhverv og samfund med både fysiske produkter og serviceydelser.

Der er ingen tvivl om, at indgangen til vidensamfundet kræver omstilling både i virksomheder og i samfund. Ellers vil vi ikke være i stand til at opretholde vor konkurrencedygtighed og dermed vor velfærd.

Alt i alt må vi fokusere på mere viden i virksomhederne, bedre effektivitet både i virksomheder og i offentlig service, og vi må skabe de bedste betingelser for nye virksomheder.

Clas N. Andersen, Hvidkærvej 54, Odense SV, er adm. dir. og formand for DI Fyn.

Fyn skal oppe sig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce