Fritidsfisker i debat: Alle har ret til havet og fiskene
Af: Danske Fritidsfiskere ved Henning Bendtsen, Høstlyngen 10, Stige (Odense N.)

At sætte 365.000 smolt ud i vandene omkring Fyn synes vi fra Danske Fritidsfiskere er en unaturlig indgriben i naturens orden. Smoltene er udsat i en sådan størrelse, at de kun er fødeemner for skarv og sæler. De mange smolt er med til at fjerne fødegrundlaget for andre naturlige fiskearter,  f.eks. torsk, ål og fladfisk.

Vi fra Danske Fritidsfiskere synes, at vandet omkring Danmark skal indeholde flest naturlige fiskearter. Fordi det er sjovt at fange en ørred på stang, berettiger det ingen til at manipulere med naturen. På Odense Fjord blev der fra 1995 til 1998 lavet en videnskabelig undersøgelse af DFU Silkeborg af biologerne Anders Koed, Gorm Rasmussen og Espen Barkholt Rasmussen. Konklusionen af forsøgsfiskeriet var, at stangfiskere fangede den største del fjordens havørreder. Garnene var ikke den store trussel mod ørrederne. Da ingen har krav på vandene omkring Danmark, synes vi fra Danske Fritidsfiskere, at der skal være plads til alle med hver sin interesse.